Startsidan

Alla län

VALNATTSRAPPORTERING

18,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
6,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
9,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
5,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
24,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
12,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
14,4%
Spacer (IE-fix)
JL
1,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
1,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (5875)
447781 154882 241780 139996 606160 314282 145244 354829 27707 24643   80269 65675   2537573
  18,2% 6,3% 9,8% 5,7% 24,7% 12,8% 5,9% 14,4% 1,1% 1,0%         37,2%
Blekinge län (99)
6191 2844 2898 1916 10360 4146 1851 4535 1074 203   1543 1250   37561
  17,2% 7,9% 8,0% 5,3% 28,8% 11,5% 5,1% 12,6% 3,0% 0,6%         32,0%
Dalarnas län (193)
8436 4792 3945 4575 20258 10471 4027 13610 332 671   2377 1773   73494
  11,9% 6,7% 5,5% 6,4% 28,5% 14,7% 5,7% 19,1% 0,5% 0,9%         34,2%
Gotlands län (39)
2262 3112 800 410 4126 1616 1020 1671 30 24   656 538   15727
  15,0% 20,6% 5,3% 2,7% 27,4% 10,7% 6,8% 11,1% 0,2% 0,2%         35,1%
Gävleborgs län (191)
6978 5204 4208 2708 17895 9756 4089 12593 639 3830   1992 1576   69892
  10,3% 7,7% 6,2% 4,0% 26,4% 14,4% 6,0% 18,5% 0,9% 5,6%         32,4%
Hallands län (168)
15922 8140 8261 3599 18661 7364 3971 12284 747 657   2747 2329   82353
  20,0% 10,2% 10,4% 4,5% 23,4% 9,3% 5,0% 15,4% 0,9% 0,8%         38,3%
Jämtlands län (116)
3030 5272 1385 943 8671 6122 2216 6665 61 1726   1059 890   37150
  8,4% 14,6% 3,8% 2,6% 24,0% 17,0% 6,1% 18,5% 0,2% 4,8%         37,0%
Jönköpings län (201)
12860 8049 5632 13975 19638 8359 3576 12850 593 886   3202 2636   89620
  14,9% 9,3% 6,5% 16,2% 22,7% 9,7% 4,1% 14,9% 0,7% 1,0%         36,1%
Kalmar län (178)
8569 8036 3265 3613 17003 5817 2737 8445 253 258   2203 1834   60199
  14,8% 13,9% 5,6% 6,2% 29,3% 10,0% 4,7% 14,6% 0,4% 0,4%         32,9%
Kronobergs län (140)
7358 5260 2928 3075 11566 5560 2189 6742 667 177   1697 1430   47219
  16,2% 11,6% 6,4% 6,8% 25,4% 12,2% 4,8% 14,8% 1,5% 0,4%         34,5%
Norrbottens län (220)
7116 4079 2225 2166 20528 19662 2337 8527 146 737   1549 1169   69072
  10,5% 6,0% 3,3% 3,2% 30,4% 29,1% 3,5% 12,6% 0,2% 1,1%         35,5%
Skåne län (737)
68802 15110 30757 12370 75533 24084 16013 36447 9863 1249   10715 9048   300943
  23,7% 5,2% 10,6% 4,3% 26,0% 8,3% 5,5% 12,6% 3,4% 0,4%         34,2%
Stockholms län (1069)
144164 12711 73851 27881 109043 57918 36509 77990 4230 4450   13649 10736   562396
  26,3% 2,3% 13,5% 5,1% 19,9% 10,6% 6,7% 14,2% 0,8% 0,8%         40,9%
Södermanlands län (154)
11798 4600 5488 3227 21452 6867 4605 9370 347 627   2481 1971   70862
  17,3% 6,7% 8,0% 4,7% 31,4% 10,0% 6,7% 13,7% 0,5% 0,9%         36,1%
Uppsala län (180)
15053 5974 9694 5164 18849 9459 6497 13210 667 377   2612 2175   87556
  17,7% 7,0% 11,4% 6,1% 22,2% 11,1% 7,6% 15,6% 0,8% 0,4%         38,5%
Värmlands län (214)
9791 5815 5076 3375 20934 8871 4039 9242 974 548   2435 1943   71100
  14,3% 8,5% 7,4% 4,9% 30,5% 12,9% 5,9% 13,5% 1,4% 0,8%         33,6%
Västerbottens län (171)
4973 5055 5084 4006 15868 31570 2924 6918 184 482   1809 1296   78873
  6,5% 6,6% 6,6% 5,2% 20,6% 41,0% 3,8% 9,0% 0,2% 0,6%         39,8%
Västernorrlands län (174)
5917 5150 3656 3246 19140 9546 3973 9851 510 2334   2004 1614   65327
  9,3% 8,1% 5,8% 5,1% 30,2% 15,1% 6,3% 15,6% 0,8% 3,7%         34,1%
Västmanlands län (150)
10490 4499 5621 3662 19285 8161 3848 11085 377 441   2615 2209   70084
  15,5% 6,7% 8,3% 5,4% 28,6% 12,1% 5,7% 16,4% 0,6% 0,7%         35,6%
Västra Götalands län (1005)
68276 24373 52567 27086 100174 58088 27235 59766 4247 3833   13452 11104   439097
  16,0% 5,7% 12,3% 6,4% 23,5% 13,6% 6,4% 14,0% 1,0% 0,9%         38,2%
Örebro län (198)
9516 4312 5339 5706 24076 8500 4014 13138 983 285   2673 2179   78542
  12,5% 5,7% 7,0% 7,5% 31,7% 11,2% 5,3% 17,3% 1,3% 0,4%         37,5%
Östergötlands län (278)
20279 12495 9100 7293 33100 12345 7574 19890 783 848   6799 5975   130506
  16,4% 10,1% 7,4% 5,9% 26,8% 10,0% 6,1% 16,1% 0,6% 0,7%         40,9%

valet@val.se