Startsidan
Hämta XML

Håbo

VALNATTSRAPPORTERING

26,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
6,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
8,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
3,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
22,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
8,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
17,1%
Spacer (IE-fix)
JL
0,8%
Spacer (IE-fix)
SD
1,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (10)
1064 256 321 146 888 346 202 683 30 54   140 121   4130
  26,7% 6,4% 8,0% 3,7% 22,3% 8,7% 5,1% 17,1% 0,8% 1,4%         32,3%
Håbo 1
58 6 16 7 82 48 14 45 0 9   13 11   298
  20,4% 2,1% 5,6% 2,5% 28,8% 16,8% 4,9% 15,8% 0,0% 3,2%         28,9%
Håbo 2
116 12 41 20 120 36 18 75 6 9   17 14   470
  25,6% 2,6% 9,1% 4,4% 26,5% 7,9% 4,0% 16,6% 1,3% 2,0%         32,2%
Håbo 3
139 20 39 17 111 36 25 79 5 2   14 13   487
  29,4% 4,2% 8,2% 3,6% 23,5% 7,6% 5,3% 16,7% 1,1% 0,4%         34,9%
Håbo 4
163 28 52 24 114 46 24 89 2 6   15 13   563
  29,7% 5,1% 9,5% 4,4% 20,8% 8,4% 4,4% 16,2% 0,4% 1,1%         35,2%
Håbo 5
95 14 27 13 64 25 13 43 3 6   10 7   313
  31,4% 4,6% 8,9% 4,3% 21,1% 8,3% 4,3% 14,2% 1,0% 2,0%         30,1%
Håbo 6
100 23 37 14 129 54 18 87 1 4   32 29   499
  21,4% 4,9% 7,9% 3,0% 27,6% 11,6% 3,9% 18,6% 0,2% 0,9%         30,0%
Håbo 7
103 20 29 18 100 18 19 63 2 5   13 12   390
  27,3% 5,3% 7,7% 4,8% 26,5% 4,8% 5,0% 16,7% 0,5% 1,3%         32,2%
Håbo 8
84 24 34 12 63 16 11 66 0 9   11 8   330
  26,3% 7,5% 10,7% 3,8% 19,7% 5,0% 3,4% 20,7% 0,0% 2,8%         32,6%
Håbo 9
78 62 13 12 30 14 13 45 1 0   8 7   276
  29,1% 23,1% 4,9% 4,5% 11,2% 5,2% 4,9% 16,8% 0,4% 0,0%         35,7%
Håbo 10
128 47 33 9 75 53 47 91 10 4   7 7   504
  25,8% 9,5% 6,6% 1,8% 15,1% 10,7% 9,5% 18,3% 2,0% 0,8%         31,6%

valet@val.se