Startsidan
Hämta XML

Knivsta

VALNATTSRAPPORTERING

21,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
6,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
12,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
6,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
17,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
7,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
6,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
18,9%
Spacer (IE-fix)
JL
0,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (7)
769 243 453 240 628 257 243 670 27 21   114 98   3665
  21,7% 6,8% 12,8% 6,8% 17,7% 7,2% 6,8% 18,9% 0,8% 0,6%         40,2%
Alsike-Vassunda
169 40 89 37 128 41 60 109 3 3   15 13   694
  24,9% 5,9% 13,1% 5,4% 18,9% 6,0% 8,8% 16,1% 0,4% 0,4%         39,3%
Centrala Knivsta
81 23 52 29 100 49 32 74 6 6   21 16   473
  17,9% 5,1% 11,5% 6,4% 22,1% 10,8% 7,1% 16,4% 1,3% 1,3%         35,8%
Husby-Långhundra
43 50 16 5 30 23 10 57 10 3   5 4   252
  17,4% 20,2% 6,5% 2,0% 12,1% 9,3% 4,0% 23,1% 4,0% 1,2%         30,6%
Lagga-Östuna
116 52 38 28 51 28 28 78 0 1   11 8   431
  27,6% 12,4% 9,0% 6,7% 12,1% 6,7% 6,7% 18,6% 0,0% 0,2%         39,0%
Södra Knivsta
127 21 42 47 73 42 32 84 3 4   13 13   488
  26,7% 4,4% 8,8% 9,9% 15,4% 8,8% 6,7% 17,7% 0,6% 0,8%         37,6%
Västra Knivsta
101 31 112 48 142 48 36 137 1 0   23 19   679
  15,4% 4,7% 17,1% 7,3% 21,6% 7,3% 5,5% 20,9% 0,2% 0,0%         45,8%
Östra Knivsta
132 26 104 46 104 26 45 131 4 4   26 25   648
  21,2% 4,2% 16,7% 7,4% 16,7% 4,2% 7,2% 21,1% 0,6% 0,6%         48,7%

valet@val.se