Startsidan
Hämta XML

Tierp

VALNATTSRAPPORTERING

8,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
14,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
5,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
4,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
33,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
10,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
17,0%
Spacer (IE-fix)
JL
1,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (13)
411 679 261 203 1625 504 262 819 48 15   178 147   5005
  8,5% 14,1% 5,4% 4,2% 33,7% 10,4% 5,4% 17,0% 1,0% 0,3%         32,4%
Hållnäs
27 95 33 11 116 29 15 66 3 0   8 7   403
  6,8% 24,1% 8,4% 2,8% 29,4% 7,3% 3,8% 16,7% 0,8% 0,0%         39,9%
Kyrkbyn
33 108 15 2 70 32 25 43 4 1   12 12   345
  9,9% 32,4% 4,5% 0,6% 21,0% 9,6% 7,5% 12,9% 1,2% 0,3%         32,9%
Mehedeby
11 7 9 3 35 13 9 25 1 1   15 15   129
  9,6% 6,1% 7,9% 2,6% 30,7% 11,4% 7,9% 21,9% 0,9% 0,9%         33,9%
Månkarbo
31 76 13 9 61 27 9 63 5 0   19 14   313
  10,5% 25,9% 4,4% 3,1% 20,7% 9,2% 3,1% 21,4% 1,7% 0,0%         29,9%
Söderfors
33 21 15 21 244 57 15 60 3 0   11 3   480
  7,0% 4,5% 3,2% 4,5% 52,0% 12,2% 3,2% 12,8% 0,6% 0,0%         34,8%
Tegelsmora
46 33 6 31 144 42 35 71 3 2   16 15   429
  11,1% 8,0% 1,5% 7,5% 34,9% 10,2% 8,5% 17,2% 0,7% 0,5%         28,4%
Tierps köping norra
37 25 23 14 146 46 19 75 4 0   15 15   404
  9,5% 6,4% 5,9% 3,6% 37,5% 11,8% 4,9% 19,3% 1,0% 0,0%         31,2%
Tierps köping södra
42 38 27 18 206 54 23 75 6 0   26 18   515
  8,6% 7,8% 5,5% 3,7% 42,1% 11,0% 4,7% 15,3% 1,2% 0,0%         30,8%
Tolfta
51 42 39 19 166 57 30 77 3 2   13 12   499
  10,5% 8,6% 8,0% 3,9% 34,2% 11,7% 6,2% 15,8% 0,6% 0,4%         34,8%
Vendel
20 62 12 9 43 25 9 54 1 0   14 13   249
  8,5% 26,4% 5,1% 3,8% 18,3% 10,6% 3,8% 23,0% 0,4% 0,0%         33,7%
Västland-Karlholm
33 73 13 18 182 44 20 88 1 0   11 9   483
  7,0% 15,5% 2,8% 3,8% 38,6% 9,3% 4,2% 18,6% 0,2% 0,0%         31,2%
Örbyhus
15 24 19 22 114 29 25 36 3 9   0 0   296
  5,1% 8,1% 6,4% 7,4% 38,5% 9,8% 8,4% 12,2% 1,0% 3,0%         29,7%
Österlövsta
32 75 37 26 98 49 28 86 11 0   18 14   460
  7,2% 17,0% 8,4% 5,9% 22,2% 11,1% 6,3% 19,5% 2,5% 0,0%         32,7%

valet@val.se