Startsidan
Hämta XML

Uppsala

VALNATTSRAPPORTERING

17,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
5,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
13,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
7,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
20,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
12,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
8,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
14,6%
Spacer (IE-fix)
JL
0,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (104)
9901 2801 7731 3962 11223 6750 4957 8215 414 229   1665 1372   57848
  17,6% 5,0% 13,8% 7,1% 20,0% 12,0% 8,8% 14,6% 0,7% 0,4%         41,9%
Uppsala Centrala (19)
2785 459 2177 686 2193 1521 1165 1547 56 44   377 333   13010
  22,0% 3,6% 17,2% 5,4% 17,4% 12,0% 9,2% 12,2% 0,4% 0,3%         45,9%
1 Norra Luthagen
167 22 127 47 113 58 67 76 4 1   11 11   693
  24,5% 3,2% 18,6% 6,9% 16,6% 8,5% 9,8% 11,1% 0,6% 0,1%         35,5%
10 Östra Höganäs
144 30 139 27 151 86 72 115 4 1   30 30   799
  18,7% 3,9% 18,1% 3,5% 19,6% 11,2% 9,4% 15,0% 0,5% 0,1%         43,4%
11 Norra Kvarngärdet
20 4 16 17 63 72 27 30 1 1   14 10   265
  8,0% 1,6% 6,4% 6,8% 25,1% 28,7% 10,8% 12,0% 0,4% 0,4%         27,3%
12 Södra Kvarngärdet
23 7 20 7 70 57 34 40 4 0   7 3   269
  8,8% 2,7% 7,6% 2,7% 26,7% 21,8% 13,0% 15,3% 1,5% 0,0%         24,2%
15 Luthagen-Fjärdingen
334 35 200 53 136 77 58 86 6 2   22 18   1009
  33,8% 3,5% 20,3% 5,4% 13,8% 7,8% 5,9% 8,7% 0,6% 0,2%         58,9%
17 Södra Centrum
169 14 91 31 67 30 40 52 0 3   9 4   506
  34,0% 2,8% 18,3% 6,2% 13,5% 6,0% 8,0% 10,5% 0,0% 0,6%         45,5%
18 Fålhagen-Östra Station
201 30 203 40 149 100 108 102 8 1   34 31   976
  21,3% 3,2% 21,5% 4,2% 15,8% 10,6% 11,5% 10,8% 0,8% 0,1%         49,0%
19 Fålhagen-Vaksala Torg
123 16 95 28 100 68 49 63 0 3   15 12   560
  22,6% 2,9% 17,4% 5,1% 18,3% 12,5% 9,0% 11,6% 0,0% 0,6%         47,0%
2 Södra Svartbäcken
89 21 93 36 123 105 48 84 3 4   30 27   636
  14,7% 3,5% 15,3% 5,9% 20,3% 17,3% 7,9% 13,9% 0,5% 0,7%         42,5%
20 Petterslund-Almtuna
130 38 117 29 143 72 57 134 7 0   30 28   757
  17,9% 5,2% 16,1% 4,0% 19,7% 9,9% 7,8% 18,4% 1,0% 0,0%         45,8%
21 Kungsängen
142 30 86 38 114 54 35 70 1 5   17 15   592
  24,7% 5,2% 15,0% 6,6% 19,8% 9,4% 6,1% 12,2% 0,2% 0,9%         50,5%
22 Fålhagen-Almtuna
158 21 119 38 150 98 68 124 7 2   14 14   799
  20,1% 2,7% 15,2% 4,8% 19,1% 12,5% 8,7% 15,8% 0,9% 0,3%         50,3%
3 Västra Kapellgärdet
63 28 120 24 137 106 95 55 2 7   29 29   666
  9,9% 4,4% 18,8% 3,8% 21,5% 16,6% 14,9% 8,6% 0,3% 1,1%         44,2%
4 Östra Kapellgärdet
47 32 74 23 98 110 67 30 1 1   14 11   497
  9,7% 6,6% 15,3% 4,8% 20,3% 22,8% 13,9% 6,2% 0,2% 0,2%         44,1%
5 Luthagen-Eriksdal
206 32 185 58 135 131 92 130 0 1   22 19   992
  21,2% 3,3% 19,1% 6,0% 13,9% 13,5% 9,5% 13,4% 0,0% 0,1%         57,9%
6 Centrala Luthagen
132 20 100 40 54 51 60 46 0 1   13 12   517
  26,2% 4,0% 19,8% 7,9% 10,7% 10,1% 11,9% 9,1% 0,0% 0,2%         51,6%
7 Östra Luthagen
214 31 142 56 107 77 71 90 4 6   21 21   819
  26,8% 3,9% 17,8% 7,0% 13,4% 9,6% 8,9% 11,3% 0,5% 0,8%         48,1%
8 Norra Centrum
218 22 127 61 133 88 43 110 3 5   20 19   830
  26,9% 2,7% 15,7% 7,5% 16,4% 10,9% 5,3% 13,6% 0,4% 0,6%         46,7%
9 Västra Höganäs
205 26 123 33 150 81 74 110 1 0   25 19   828
  25,5% 3,2% 15,3% 4,1% 18,7% 10,1% 9,2% 13,7% 0,1% 0,0%         48,3%
Uppsala Norra (23)
1495 788 983 789 2389 1153 717 2023 116 30   351 297   10834
  14,3% 7,5% 9,4% 7,5% 22,8% 11,0% 6,8% 19,3% 1,1% 0,3%         38,7%
129 Jumkil-Åkerby
46 37 14 23 50 28 28 58 1 2   11 10   298
  16,0% 12,9% 4,9% 8,0% 17,4% 9,8% 9,8% 20,2% 0,3% 0,7%         35,3%
130 Börje
45 64 11 12 31 22 19 41 0 0   10 8   255
  18,4% 26,1% 4,5% 4,9% 12,7% 9,0% 7,8% 16,7% 0,0% 0,0%         39,1%
131 Åkerlänna
23 57 6 1 30 14 10 40 5 2   3 3   191
  12,2% 30,3% 3,2% 0,5% 16,0% 7,4% 5,3% 21,3% 2,7% 1,1%         33,6%
132 Bälinge glesbygd
58 22 41 11 76 25 18 61 4 0   9 9   325
  18,4% 7,0% 13,0% 3,5% 24,1% 7,9% 5,7% 19,3% 1,3% 0,0%         38,1%
133 Lövstalöt
62 60 41 38 83 27 14 92 5 1   8 8   431
  14,7% 14,2% 9,7% 9,0% 19,6% 6,4% 3,3% 21,7% 1,2% 0,2%         39,1%
134 Bälinge tätort
62 26 49 23 83 30 19 61 4 1   17 16   375
  17,3% 7,3% 13,7% 6,4% 23,2% 8,4% 5,3% 17,0% 1,1% 0,3%         40,7%
135 Skuttunge
39 47 20 10 44 27 13 66 1 1   11 11   279
  14,6% 17,5% 7,5% 3,7% 16,4% 10,1% 4,9% 24,6% 0,4% 0,4%         40,6%
136 Skyttorp-Tensta
45 61 20 23 60 41 26 83 6 0   17 17   382
  12,3% 16,7% 5,5% 6,3% 16,4% 11,2% 7,1% 22,7% 1,6% 0,0%         31,3%
137 Vattholma
83 28 52 40 133 55 37 110 3 1   14 13   556
  15,3% 5,2% 9,6% 7,4% 24,5% 10,1% 6,8% 20,3% 0,6% 0,2%         41,3%
141 Västra Storvreta
68 41 44 91 121 46 49 116 4 1   17 13   598
  11,7% 7,1% 7,6% 15,7% 20,8% 7,9% 8,4% 20,0% 0,7% 0,2%         35,9%
142 Östra Storvreta
121 26 87 75 159 75 52 163 6 2   27 27   793
  15,8% 3,4% 11,4% 9,8% 20,8% 9,8% 6,8% 21,3% 0,8% 0,3%         44,8%
143 Storvreta-Lyckebo
29 9 28 63 82 38 25 62 0 1   9 7   346
  8,6% 2,7% 8,3% 18,7% 24,3% 11,3% 7,4% 18,4% 0,0% 0,3%         30,4%
146 Björklinge glesbygd
61 36 21 26 111 42 26 116 4 0   16 14   459
  13,8% 8,1% 4,7% 5,9% 25,1% 9,5% 5,9% 26,2% 0,9% 0,0%         33,3%
147 Björklinge tätort
61 45 39 33 124 56 17 106 8 0   21 13   510
  12,5% 9,2% 8,0% 6,7% 25,4% 11,5% 3,5% 21,7% 1,6% 0,0%         33,4%
151 Viksta
24 41 10 3 26 15 10 45 0 0   1 1   175
  13,8% 23,6% 5,7% 1,7% 14,9% 8,6% 5,7% 25,9% 0,0% 0,0%         35,9%
51 Tuna Backar-Ärna
134 24 75 30 182 78 60 158 9 4   20 17   774
  17,8% 3,2% 9,9% 4,0% 24,1% 10,3% 8,0% 21,0% 1,2% 0,5%         43,6%
52 Gamla Uppsala
142 37 83 62 140 74 42 136 8 1   15 11   740
  19,6% 5,1% 11,4% 8,6% 19,3% 10,2% 5,8% 18,8% 1,1% 0,1%         47,8%
53 Södra Nyby
64 14 41 70 136 55 36 64 3 2   22 13   507
  13,2% 2,9% 8,5% 14,4% 28,0% 11,3% 7,4% 13,2% 0,6% 0,4%         38,0%
54 Norra Nyby
53 20 34 38 207 47 34 93 8 4   24 19   562
  9,9% 3,7% 6,3% 7,1% 38,5% 8,7% 6,3% 17,3% 1,5% 0,7%         34,0%
55 Svartbäcken-Tuna Backar
77 22 67 24 134 79 37 78 10 0   15 12   543
  14,6% 4,2% 12,7% 4,5% 25,4% 15,0% 7,0% 14,8% 1,9% 0,0%         43,1%
56 Tuna Backar
28 10 25 9 75 76 31 61 9 0   20 16   344
  8,6% 3,1% 7,7% 2,8% 23,1% 23,5% 9,6% 18,8% 2,8% 0,0%         41,3%
57 Norra Svartbäcken
105 39 117 34 149 87 68 132 7 2   22 19   762
  14,2% 5,3% 15,8% 4,6% 20,1% 11,8% 9,2% 17,8% 0,9% 0,3%         43,9%
58 Norra Löten
65 22 58 50 153 116 46 81 11 5   22 20   629
  10,7% 3,6% 9,6% 8,2% 25,2% 19,1% 7,6% 13,3% 1,8% 0,8%         36,8%
Uppsala Södra (21)
2123 589 1481 809 1949 1108 966 1649 67 47   313 244   11101
  19,7% 5,5% 13,7% 7,5% 18,1% 10,3% 9,0% 15,3% 0,6% 0,4%         41,4%
101 Bergbrunna-Uppsävja-Danmark
149 60 100 68 91 39 33 147 2 0   18 12   707
  21,6% 8,7% 14,5% 9,9% 13,2% 5,7% 4,8% 21,3% 0,3% 0,0%         46,1%
102 Nåntuna-Vilan
72 14 44 25 39 20 14 52 1 0   7 5   288
  25,6% 5,0% 15,7% 8,9% 13,9% 7,1% 5,0% 18,5% 0,4% 0,0%         49,7%
103 Nåntuna
184 31 121 58 148 39 53 147 2 4   16 16   803
  23,4% 3,9% 15,4% 7,4% 18,8% 5,0% 6,7% 18,7% 0,3% 0,5%         51,9%
104 Norra Sävja
71 11 70 54 150 62 71 79 2 5   25 18   600
  12,3% 1,9% 12,2% 9,4% 26,1% 10,8% 12,3% 13,7% 0,3% 0,9%         35,7%
105 Södra Sävja
64 12 45 111 134 73 60 76 4 1   16 16   596
  11,0% 2,1% 7,8% 19,1% 23,1% 12,6% 10,3% 13,1% 0,7% 0,2%         33,4%
110 Balingsta-Ramsta-Hagby
64 68 34 16 55 27 25 50 7 4   15 13   365
  18,3% 19,4% 9,7% 4,6% 15,7% 7,7% 7,1% 14,3% 2,0% 1,1%         34,7%
114 Dalby-Uppsalanäs-Västeråker
165 49 60 25 53 22 42 92 5 3   15 14   531
  32,0% 9,5% 11,6% 4,8% 10,3% 4,3% 8,1% 17,8% 1,0% 0,6%         43,2%
117 Vänge-Läby
74 58 53 32 112 59 38 93 9 4   15 14   547
  13,9% 10,9% 10,0% 6,0% 21,1% 11,1% 7,1% 17,5% 1,7% 0,8%         37,0%
127 Åland-Skogstibble
41 32 13 20 48 38 13 34 2 0   3 3   244
  17,0% 13,3% 5,4% 8,3% 19,9% 15,8% 5,4% 14,1% 0,8% 0,0%         36,1%
128 Järlåsa
28 17 3 7 49 41 19 55 6 0   14 14   239
  12,4% 7,6% 1,3% 3,1% 21,8% 18,2% 8,4% 24,4% 2,7% 0,0%         28,9%
81 Valsätra-Ulleråker
154 51 117 44 152 95 90 111 0 2   20 16   836
  18,9% 6,3% 14,3% 5,4% 18,6% 11,6% 11,0% 13,6% 0,0% 0,2%         46,5%
82 Gottsunda-Vårdsätra
153 22 122 40 74 44 41 76 2 2   13 9   589
  26,6% 3,8% 21,2% 6,9% 12,8% 7,6% 7,1% 13,2% 0,3% 0,3%         50,9%
83 Norra Valsätra
162 27 139 51 104 62 28 104 1 2   18 12   698
  23,8% 4,0% 20,4% 7,5% 15,3% 9,1% 4,1% 15,3% 0,1% 0,3%         62,3%
84 Sunnersta-Ultuna
106 30 75 24 63 32 42 83 3 2   18 13   478
  23,0% 6,5% 16,3% 5,2% 13,7% 7,0% 9,1% 18,0% 0,7% 0,4%         50,3%
85 Norra Gottsunda
17 5 18 29 65 71 63 17 6 0   5 5   296
  5,8% 1,7% 6,2% 10,0% 22,3% 24,4% 21,6% 5,8% 2,1% 0,0%         21,7%
86 Södra Valsätra
22 13 22 36 106 67 58 41 1 3   17 13   386
  6,0% 3,5% 6,0% 9,8% 28,7% 18,2% 15,7% 11,1% 0,3% 0,8%         28,6%
87 Västra Gottsunda
13 5 34 26 71 60 42 13 3 3   17 10   287
  4,8% 1,9% 12,6% 9,6% 26,3% 22,2% 15,6% 4,8% 1,1% 1,1%         26,0%
88 Mellersta Gottsunda
25 15 46 29 139 81 53 53 4 4   15 12   464
  5,6% 3,3% 10,2% 6,5% 31,0% 18,0% 11,8% 11,8% 0,9% 0,9%         35,4%
89 Södra Gottsunda
46 15 45 17 104 84 72 73 3 4   11 7   474
  9,9% 3,2% 9,7% 3,7% 22,5% 18,1% 15,6% 15,8% 0,6% 0,9%         36,7%
90 Norra Sunnersta
215 19 140 41 72 46 44 99 0 3   18 11   697
  31,7% 2,8% 20,6% 6,0% 10,6% 6,8% 6,5% 14,6% 0,0% 0,4%         58,6%
91 Södra Sunnersta
298 35 180 56 120 46 65 154 4 1   17 11   976
  31,1% 3,6% 18,8% 5,8% 12,5% 4,8% 6,8% 16,1% 0,4% 0,1%         54,6%
Uppsala Västra (18)
2169 452 2289 641 2387 1902 1472 1462 62 48   311 247   13195
  16,8% 3,5% 17,8% 5,0% 18,5% 14,8% 11,4% 11,3% 0,5% 0,4%         48,9%
13 Sydvästra Luthagen
165 27 170 41 131 98 74 103 5 4   17 17   835
  20,2% 3,3% 20,8% 5,0% 16,0% 12,0% 9,0% 12,6% 0,6% 0,5%         53,7%
14 Luthagen-Studentstaden
120 44 192 37 149 167 123 56 4 2   24 22   918
  13,4% 4,9% 21,5% 4,1% 16,7% 18,7% 13,8% 6,3% 0,4% 0,2%         49,1%
16 Fjärdingen
252 31 199 51 141 104 82 68 3 4   18 15   953
  27,0% 3,3% 21,3% 5,5% 15,1% 11,1% 8,8% 7,3% 0,3% 0,4%         55,7%
31 Luthagen-Husbyborg
91 23 127 39 131 105 74 74 6 3   14 7   687
  13,5% 3,4% 18,9% 5,8% 19,5% 15,6% 11,0% 11,0% 0,9% 0,4%         43,9%
32 Stenhagen-Herrängen
60 25 88 37 147 88 73 65 2 1   14 11   600
  10,2% 4,3% 15,0% 6,3% 25,1% 15,0% 12,5% 11,1% 0,3% 0,2%         41,3%
33 Berthåga-Stenhagen
88 23 69 30 105 90 45 82 3 0   19 12   554
  16,4% 4,3% 12,9% 5,6% 19,6% 16,8% 8,4% 15,3% 0,6% 0,0%         42,3%
34 Södra Flogsta
75 26 147 39 148 184 136 105 2 4   22 20   888
  8,7% 3,0% 17,0% 4,5% 17,1% 21,2% 15,7% 12,1% 0,2% 0,5%         51,4%
35 Norra Flogsta
88 40 132 25 124 128 116 49 2 4   23 22   731
  12,4% 5,6% 18,6% 3,5% 17,5% 18,1% 16,4% 6,9% 0,3% 0,6%         41,3%
36 Rickomberga
123 24 178 52 168 121 122 75 1 2   30 22   896
  14,2% 2,8% 20,6% 6,0% 19,4% 14,0% 14,1% 8,7% 0,1% 0,2%         45,6%
37 Ekeby-Flogsta
88 19 114 28 186 141 92 103 1 2   12 11   786
  11,4% 2,5% 14,7% 3,6% 24,0% 18,2% 11,9% 13,3% 0,1% 0,3%         48,8%
38 Kungsgärdet
162 30 165 46 159 116 94 129 8 4   15 12   928
  17,7% 3,3% 18,1% 5,0% 17,4% 12,7% 10,3% 14,1% 0,9% 0,4%         52,5%
39 Kåbo
195 15 121 41 86 67 56 75 0 3   20 11   679
  29,6% 2,3% 18,4% 6,2% 13,1% 10,2% 8,5% 11,4% 0,0% 0,5%         54,7%
40 Eriksberg-Håga
77 12 49 28 111 90 89 58 2 3   10 8   529
  14,8% 2,3% 9,4% 5,4% 21,4% 17,3% 17,1% 11,2% 0,4% 0,6%         46,4%
41 Eriksberg-Västertorg
56 18 54 23 110 68 55 63 5 2   14 10   468
  12,3% 4,0% 11,9% 5,1% 24,2% 15,0% 12,1% 13,9% 1,1% 0,4%         45,0%
42 Eriksberg
82 14 80 25 123 117 57 71 12 3   17 13   601
  14,0% 2,4% 13,7% 4,3% 21,1% 20,0% 9,8% 12,2% 2,1% 0,5%         42,9%
43 Eriksberg-Täljstenen
23 14 49 13 110 77 84 33 2 1   16 12   422
  5,7% 3,4% 12,1% 3,2% 27,1% 19,0% 20,7% 8,1% 0,5% 0,2%         43,0%
44 Västra Norby
189 27 175 48 151 82 65 124 1 5   15 13   882
  21,8% 3,1% 20,2% 5,5% 17,4% 9,5% 7,5% 14,3% 0,1% 0,6%         59,8%
45 Östra Norby
235 40 180 38 107 59 35 129 3 1   11 9   838
  28,4% 4,8% 21,8% 4,6% 12,9% 7,1% 4,2% 15,6% 0,4% 0,1%         60,1%
Uppsala Östra (23)
1329 513 801 1037 2305 1066 637 1534 113 60   313 251   9708
  14,1% 5,5% 8,5% 11,0% 24,5% 11,3% 6,8% 16,3% 1,2% 0,6%         34,9%
109 Funbo
89 42 41 63 93 55 40 88 6 5   16 14   538
  17,0% 8,0% 7,9% 12,1% 17,8% 10,5% 7,7% 16,9% 1,1% 1,0%         40,4%
152 Knutby
64 46 17 12 73 32 21 63 6 0   9 9   343
  19,2% 13,8% 5,1% 3,6% 21,9% 9,6% 6,3% 18,9% 1,8% 0,0%         31,7%
153 Faringe-Bladåker
36 36 10 5 19 12 6 39 2 0   1 1   166
  21,8% 21,8% 6,1% 3,0% 11,5% 7,3% 3,6% 23,6% 1,2% 0,0%         31,3%
154 Almunge
95 24 27 37 79 28 26 115 6 2   11 11   450
  21,6% 5,5% 6,2% 8,4% 18,0% 6,4% 5,9% 26,2% 1,4% 0,5%         33,7%
155 Länna
28 12 14 23 46 23 15 57 0 0   8 7   226
  12,8% 5,5% 6,4% 10,6% 21,1% 10,6% 6,9% 26,1% 0,0% 0,0%         34,8%
176 Stavby
42 33 8 20 27 20 9 45 6 0   14 11   224
  20,0% 15,7% 3,8% 9,5% 12,9% 9,5% 4,3% 21,4% 2,9% 0,0%         40,8%
177 Tuna
32 22 10 16 31 15 12 37 2 0   6 6   183
  18,1% 12,4% 5,6% 9,0% 17,5% 8,5% 6,8% 20,9% 1,1% 0,0%         29,2%
178 Gåvsta-Rasbo
76 59 36 41 94 45 30 86 5 2   13 13   487
  16,0% 12,4% 7,6% 8,6% 19,8% 9,5% 6,3% 18,1% 1,1% 0,4%         35,0%
180 Rasbokil
28 33 15 4 31 10 10 24 0 1   11 7   167
  17,9% 21,2% 9,6% 2,6% 19,9% 6,4% 6,4% 15,4% 0,0% 0,6%         31,6%
59 Södra Löten
77 22 68 62 196 117 54 57 4 6   24 17   687
  11,6% 3,3% 10,3% 9,4% 29,6% 17,6% 8,1% 8,6% 0,6% 0,9%         40,9%
61 Vaksala-Jälla
44 41 27 49 61 26 15 48 8 2   11 10   332
  13,7% 12,8% 8,4% 15,3% 19,0% 8,1% 4,7% 15,0% 2,5% 0,6%         32,5%
62 Norra Gränby
19 5 22 33 70 30 27 11 2 0   6 4   225
  8,7% 2,3% 10,0% 15,1% 32,0% 13,7% 12,3% 5,0% 0,9% 0,0%         25,3%
63 Västra Gränby
21 6 25 57 92 79 32 25 3 0   22 17   362
  6,2% 1,8% 7,4% 16,8% 27,1% 23,2% 9,4% 7,4% 0,9% 0,0%         25,2%
64 Södra Gränby
63 12 40 23 137 42 31 73 8 4   16 15   449
  14,5% 2,8% 9,2% 5,3% 31,6% 9,7% 7,2% 16,9% 1,8% 0,9%         32,8%
65 Norra Salabacke
72 9 52 34 136 27 27 63 0 6   16 12   442
  16,9% 2,1% 12,2% 8,0% 31,9% 6,3% 6,3% 14,8% 0,0% 1,4%         37,3%
66 Västra Salabacke
75 17 62 33 154 91 43 84 5 6   20 16   590
  13,2% 3,0% 10,9% 5,8% 27,0% 16,0% 7,5% 14,7% 0,9% 1,1%         32,7%
67 Salabacke-Källparken
27 11 40 40 128 79 40 57 11 6   11 10   450
  6,2% 2,5% 9,1% 9,1% 29,2% 18,0% 9,1% 13,0% 2,5% 1,4%         28,7%
68 Norra Årsta
49 12 22 32 100 35 26 74 12 3   7 4   372
  13,4% 3,3% 6,0% 8,8% 27,4% 9,6% 7,1% 20,3% 3,3% 0,8%         31,6%
69 Centrala Årsta
88 12 46 68 135 45 30 97 4 0   14 9   539
  16,8% 2,3% 8,8% 13,0% 25,7% 8,6% 5,7% 18,5% 0,8% 0,0%         45,3%
70 Södra Salabacke
96 21 51 35 170 61 40 93 3 7   19 14   596
  16,6% 3,6% 8,8% 6,1% 29,5% 10,6% 6,9% 16,1% 0,5% 1,2%         34,3%
71 Östra Salabacke
79 8 61 41 177 92 34 114 5 3   24 18   638
  12,9% 1,3% 9,9% 6,7% 28,8% 15,0% 5,5% 18,6% 0,8% 0,5%         38,6%
72 Södra Årsta
29 7 31 85 91 34 24 45 8 4   8 2   366
  8,1% 2,0% 8,7% 23,7% 25,4% 9,5% 6,7% 12,6% 2,2% 1,1%         35,0%
73 Åstra-Slavsta
100 23 76 224 165 68 45 139 7 3   26 24   876
  11,8% 2,7% 8,9% 26,4% 19,4% 8,0% 5,3% 16,4% 0,8% 0,4%         42,2%

valet@val.se