Startsidan
Hämta XML

Enköping

VALNATTSRAPPORTERING

22,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
14,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
5,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
4,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
24,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
8,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
14,9%
Spacer (IE-fix)
JL
0,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (22)
1991 1256 530 370 2191 730 457 1327 61 14   268 224   9195
  22,3% 14,1% 5,9% 4,1% 24,5% 8,2% 5,1% 14,9% 0,7% 0,2%         32,1%
Enköpings Norra (11)
757 712 197 157 997 398 227 628 37 12   134 109   4256
  18,4% 17,3% 4,8% 3,8% 24,2% 9,7% 5,5% 15,2% 0,9% 0,3%         29,6%
Enögla
45 31 26 16 132 51 24 42 2 1   8 8   378
  12,2% 8,4% 7,0% 4,3% 35,7% 13,8% 6,5% 11,4% 0,5% 0,3%         28,2%
Fjärdhundra
81 136 16 13 79 44 13 47 6 0   17 14   452
  18,6% 31,3% 3,7% 3,0% 18,2% 10,1% 3,0% 10,8% 1,4% 0,0%         30,8%
Hummelsta
75 72 14 9 92 37 16 55 2 3   12 7   387
  20,0% 19,2% 3,7% 2,4% 24,5% 9,9% 4,3% 14,7% 0,5% 0,8%         29,2%
Romberga
37 21 12 17 140 42 18 38 1 3   18 17   347
  11,2% 6,4% 3,6% 5,2% 42,6% 12,8% 5,5% 11,6% 0,3% 0,9%         24,1%
Sparrsätra
67 95 9 13 47 27 18 44 4 1   8 8   333
  20,6% 29,2% 2,8% 4,0% 14,5% 8,3% 5,5% 13,5% 1,2% 0,3%         33,6%
S:t Ilian N
71 24 22 10 134 40 25 57 6 2   12 11   403
  18,2% 6,1% 5,6% 2,6% 34,3% 10,2% 6,4% 14,6% 1,5% 0,5%         33,0%
Svinnegarn
79 32 18 11 47 24 10 41 0 0   8 8   270
  30,2% 12,2% 6,9% 4,2% 17,9% 9,2% 3,8% 15,6% 0,0% 0,0%         32,6%
Torstuna
59 115 14 14 47 22 29 75 3 0   12 12   390
  15,6% 30,4% 3,7% 3,7% 12,4% 5,8% 7,7% 19,8% 0,8% 0,0%         31,9%
Västerleden N
39 19 13 18 125 43 17 44 7 0   14 2   339
  12,0% 5,8% 4,0% 5,5% 38,5% 13,2% 5,2% 13,5% 2,2% 0,0%         21,4%
Örsundsbro V
96 86 20 19 87 39 31 93 3 2   10 8   486
  20,2% 18,1% 4,2% 4,0% 18,3% 8,2% 6,5% 19,5% 0,6% 0,4%         33,0%
Örsundsbro Ö
108 81 33 17 67 29 26 92 3 0   15 14   471
  23,7% 17,8% 7,2% 3,7% 14,7% 6,4% 5,7% 20,2% 0,7% 0,0%         32,0%
Enköpings Södra (11)
1234 544 333 213 1194 332 230 699 24 2   134 115   4939
  25,7% 11,3% 6,9% 4,4% 24,8% 6,9% 4,8% 14,5% 0,5% 0,0%         34,6%
Bergvreten
113 11 38 6 103 25 15 70 4 0   12 10   397
  29,4% 2,9% 9,9% 1,6% 26,8% 6,5% 3,9% 18,2% 1,0% 0,0%         34,6%
Fanna
107 35 29 10 85 43 39 49 0 0   8 5   405
  27,0% 8,8% 7,3% 2,5% 21,4% 10,8% 9,8% 12,3% 0,0% 0,0%         32,2%
Grillby
80 107 15 11 68 27 25 57 5 1   13 13   409
  20,2% 27,0% 3,8% 2,8% 17,2% 6,8% 6,3% 14,4% 1,3% 0,3%         32,9%
Gånsta-Bredsand
147 17 37 19 105 30 20 60 9 0   2 0   446
  33,1% 3,8% 8,3% 4,3% 23,6% 6,8% 4,5% 13,5% 2,0% 0,0%         35,4%
Korsängen
103 30 30 17 133 26 14 62 0 0   11 6   426
  24,8% 7,2% 7,2% 4,1% 32,0% 6,3% 3,4% 14,9% 0,0% 0,0%         36,9%
Kryddgården
122 37 38 14 145 32 18 72 2 1   16 13   497
  25,4% 7,7% 7,9% 2,9% 30,1% 6,7% 3,7% 15,0% 0,4% 0,2%         31,2%
Lillkyrka
150 138 33 25 91 34 34 97 1 0   16 16   619
  24,9% 22,9% 5,5% 4,1% 15,1% 5,6% 5,6% 16,1% 0,2% 0,0%         36,1%
Munksundet
124 35 22 41 166 36 25 69 1 0   18 17   537
  23,9% 6,7% 4,2% 7,9% 32,0% 6,9% 4,8% 13,3% 0,2% 0,0%         37,8%
Skolsta
80 81 19 20 59 20 8 47 1 0   15 13   350
  23,9% 24,2% 5,7% 6,0% 17,6% 6,0% 2,4% 14,0% 0,3% 0,0%         32,6%
S:t Ilian S
136 34 51 26 155 34 17 69 1 0   13 13   536
  26,0% 6,5% 9,8% 5,0% 29,6% 6,5% 3,3% 13,2% 0,2% 0,0%         37,1%
Västerleden S
72 19 21 24 84 25 15 47 0 0   10 9   317
  23,5% 6,2% 6,8% 7,8% 27,4% 8,1% 4,9% 15,3% 0,0% 0,0%         32,8%

valet@val.se