Startsidan
Hämta XML

Östhammar

VALNATTSRAPPORTERING

14,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
12,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
5,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
3,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
27,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
10,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
20,4%
Spacer (IE-fix)
JL
0,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (16)
742 652 283 199 1394 519 258 1046 20 19   164 140   5296
  14,5% 12,7% 5,5% 3,9% 27,2% 10,1% 5,0% 20,4% 0,4% 0,4%         31,8%
Östhammar 1
81 16 26 20 136 41 14 74 1 0   10 9   419
  19,8% 3,9% 6,4% 4,9% 33,3% 10,0% 3,4% 18,1% 0,2% 0,0%         36,7%
Östhammar 2
28 72 12 10 34 12 6 33 0 0   4 4   211
  13,5% 34,8% 5,8% 4,8% 16,4% 5,8% 2,9% 15,9% 0,0% 0,0%         34,5%
Östhammar 3
110 34 32 12 125 32 30 95 3 0   14 9   487
  23,3% 7,2% 6,8% 2,5% 26,4% 6,8% 6,3% 20,1% 0,6% 0,0%         32,1%
Östhammar 4
36 23 3 4 19 18 11 40 0 0   4 3   158
  23,4% 14,9% 1,9% 2,6% 12,3% 11,7% 7,1% 26,0% 0,0% 0,0%         31,5%
Östhammar 5
55 24 39 9 126 49 9 73 1 2   10 10   397
  14,2% 6,2% 10,1% 2,3% 32,6% 12,7% 2,3% 18,9% 0,3% 0,5%         34,7%
Östhammar 6
51 27 7 3 43 36 14 46 2 0   6 5   235
  22,3% 11,8% 3,1% 1,3% 18,8% 15,7% 6,1% 20,1% 0,9% 0,0%         34,7%
Östhammar 7
86 19 20 15 128 57 37 93 2 1   12 11   470
  18,8% 4,1% 4,4% 3,3% 27,9% 12,4% 8,1% 20,3% 0,4% 0,2%         32,8%
Östhammar 8
23 39 8 4 25 9 12 44 2 0   6 6   172
  13,9% 23,5% 4,8% 2,4% 15,1% 5,4% 7,2% 26,5% 1,2% 0,0%         28,4%
Östhammar 9
30 22 10 6 34 16 13 59 0 0   3 2   193
  15,8% 11,6% 5,3% 3,2% 17,9% 8,4% 6,8% 31,1% 0,0% 0,0%         30,4%
Östhammar 10
54 52 19 36 98 37 20 86 2 1   18 15   423
  13,3% 12,8% 4,7% 8,9% 24,2% 9,1% 4,9% 21,2% 0,5% 0,2%         30,6%
Östhammar 11
40 92 24 29 67 26 23 88 3 1   18 15   411
  10,2% 23,4% 6,1% 7,4% 17,0% 6,6% 5,9% 22,4% 0,8% 0,3%         29,4%
Östhammar 12
17 55 2 11 18 13 6 29 1 6   7 6   165
  10,8% 34,8% 1,3% 7,0% 11,4% 8,2% 3,8% 18,4% 0,6% 3,8%         44,5%
Östhammar 13
27 14 19 11 139 43 12 56 1 7   10 10   339
  8,2% 4,3% 5,8% 3,3% 42,2% 13,1% 3,6% 17,0% 0,3% 2,1%         25,8%
Östhammar 14
47 54 15 5 170 27 12 99 0 1   11 11   441
  10,9% 12,6% 3,5% 1,2% 39,5% 6,3% 2,8% 23,0% 0,0% 0,2%         36,8%
Östhammar 15
35 41 19 12 118 50 17 67 0 0   19 14   378
  9,7% 11,4% 5,3% 3,3% 32,9% 13,9% 4,7% 18,7% 0,0% 0,0%         30,0%
Östhammar 16
22 68 28 12 114 53 22 64 2 0   12 10   397
  5,7% 17,7% 7,3% 3,1% 29,6% 13,8% 5,7% 16,6% 0,5% 0,0%         27,4%

valet@val.se