Startsidan

Uppsala län

VALNATTSRAPPORTERING

17,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
7,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
11,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
6,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
22,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
11,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
7,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
15,6%
Spacer (IE-fix)
JL
0,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (180)
15053 5974 9694 5164 18849 9459 6497 13210 667 377   2612 2175   87556
  17,7% 7,0% 11,4% 6,1% 22,2% 11,1% 7,6% 15,6% 0,8% 0,4%         38,5%
Enköping (22)
1991 1256 530 370 2191 730 457 1327 61 14   268 224   9195
  22,3% 14,1% 5,9% 4,1% 24,5% 8,2% 5,1% 14,9% 0,7% 0,2%         32,1%
Håbo (10)
1064 256 321 146 888 346 202 683 30 54   140 121   4130
  26,7% 6,4% 8,0% 3,7% 22,3% 8,7% 5,1% 17,1% 0,8% 1,4%         32,3%
Knivsta (7)
769 243 453 240 628 257 243 670 27 21   114 98   3665
  21,7% 6,8% 12,8% 6,8% 17,7% 7,2% 6,8% 18,9% 0,8% 0,6%         40,2%
Tierp (13)
411 679 261 203 1625 504 262 819 48 15   178 147   5005
  8,5% 14,1% 5,4% 4,2% 33,7% 10,4% 5,4% 17,0% 1,0% 0,3%         32,4%
Uppsala (104)
9901 2801 7731 3962 11223 6750 4957 8215 414 229   1665 1372   57848
  17,6% 5,0% 13,8% 7,1% 20,0% 12,0% 8,8% 14,6% 0,7% 0,4%         41,9%
Älvkarleby (8)
175 87 115 44 900 353 118 450 67 25   83 73   2417
  7,5% 3,7% 4,9% 1,9% 38,6% 15,1% 5,1% 19,3% 2,9% 1,1%         35,0%
Östhammar (16)
742 652 283 199 1394 519 258 1046 20 19   164 140   5296
  14,5% 12,7% 5,5% 3,9% 27,2% 10,1% 5,0% 20,4% 0,4% 0,4%         31,8%

valet@val.se