Startsidan

Södermanlands län

VALNATTSRAPPORTERING

17,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
6,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
8,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
4,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
31,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
10,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
6,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
13,7%
Spacer (IE-fix)
JL
0,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (154)
11798 4600 5488 3227 21452 6867 4605 9370 347 627   2481 1971   70862
  17,3% 6,7% 8,0% 4,7% 31,4% 10,0% 6,7% 13,7% 0,5% 0,9%         36,1%
Eskilstuna (53)
3522 1104 1816 1019 7803 2470 1735 2622 181 152   861 668   23285
  15,7% 4,9% 8,1% 4,5% 34,8% 11,0% 7,7% 11,7% 0,8% 0,7%         34,4%
Flen (10)
712 417 246 193 1459 572 283 575 11 32   148 110   4648
  15,8% 9,3% 5,5% 4,3% 32,4% 12,7% 6,3% 12,8% 0,2% 0,7%         37,5%
Gnesta (6)
447 334 166 97 707 282 239 401 3 17   91 78   2784
  16,6% 12,4% 6,2% 3,6% 26,3% 10,5% 8,9% 14,9% 0,1% 0,6%         37,2%
Katrineholm (16)
1257 655 662 381 2835 757 628 977 64 78   278 252   8572
  15,2% 7,9% 8,0% 4,6% 34,2% 9,1% 7,6% 11,8% 0,8% 0,9%         34,8%
Nyköping (31)
2531 1092 1187 777 4232 1290 750 2424 41 61   477 378   14862
  17,6% 7,6% 8,3% 5,4% 29,4% 9,0% 5,2% 16,9% 0,3% 0,4%         38,9%
Oxelösund (4)
377 108 177 93 1063 408 149 472 6 9   119 83   2981
  13,2% 3,8% 6,2% 3,2% 37,1% 14,3% 5,2% 16,5% 0,2% 0,3%         33,9%
Strängnäs (19)
1961 493 904 409 1942 644 484 1178 27 236   290 240   8568
  23,7% 6,0% 10,9% 4,9% 23,5% 7,8% 5,8% 14,2% 0,3% 2,9%         37,7%
Trosa (7)
671 166 226 163 676 240 150 455 6 15   92 64   2860
  24,2% 6,0% 8,2% 5,9% 24,4% 8,7% 5,4% 16,4% 0,2% 0,5%         36,9%
Vingåker (8)
320 231 104 95 735 204 187 266 8 27   125 98   2302
  14,7% 10,6% 4,8% 4,4% 33,8% 9,4% 8,6% 12,2% 0,4% 1,2%         33,1%

valet@val.se