Startsidan

Östergötlands län

VALNATTSRAPPORTERING

16,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
10,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
7,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
5,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
26,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
10,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
6,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
16,1%
Spacer (IE-fix)
JL
0,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (278)
20279 12495 9100 7293 33100 12345 7574 19890 783 848   6799 5975   130506
  16,4% 10,1% 7,4% 5,9% 26,8% 10,0% 6,1% 16,1% 0,6% 0,7%         40,9%
Boxholm (5)
105 202 42 86 422 157 51 195 12 0   65 54   1337
  8,3% 15,9% 3,3% 6,8% 33,2% 12,3% 4,0% 15,3% 0,9% 0,0%         32,9%
Finspång (22)
627 600 282 384 2298 705 312 826 51 8   249 200   6342
  10,3% 9,8% 4,6% 6,3% 37,7% 11,6% 5,1% 13,6% 0,8% 0,1%         39,2%
Kinda (7)
386 527 118 185 551 276 152 339 14 17   107 90   2672
  15,0% 20,5% 4,6% 7,2% 21,5% 10,8% 5,9% 13,2% 0,5% 0,7%         35,1%
Linköping (90)
7426 3226 4748 2877 9066 4328 2865 6234 258 317   1581 1371   42926
  18,0% 7,8% 11,5% 7,0% 21,9% 10,5% 6,9% 15,1% 0,6% 0,8%         40,7%
Mjölby (16)
988 843 351 386 1799 699 295 1096 19 18   270 249   6764
  15,2% 13,0% 5,4% 5,9% 27,7% 10,8% 4,5% 16,9% 0,3% 0,3%         34,8%
Motala (23)
1463 834 671 537 2880 1136 545 1684 33 109   492 447   10384
  14,8% 8,4% 6,8% 5,4% 29,1% 11,5% 5,5% 17,0% 0,3% 1,1%         32,4%
Norrköping (75)
7083 3571 2265 2030 12837 3970 2641 7476 337 342   3475 3073   46027
  16,6% 8,4% 5,3% 4,8% 30,2% 9,3% 6,2% 17,6% 0,8% 0,8%         48,6%
Söderköping (9)
717 726 186 152 823 274 220 696 10 13   111 101   3928
  18,8% 19,0% 4,9% 4,0% 21,6% 7,2% 5,8% 18,2% 0,3% 0,3%         36,9%
Vadstena (5)
509 212 108 128 515 183 112 324 32 1   98 79   2222
  24,0% 10,0% 5,1% 6,0% 24,2% 8,6% 5,3% 15,3% 1,5% 0,0%         37,3%
Valdemarsvik (6)
274 726 61 64 498 154 73 250 4 6   53 44   2163
  13,0% 34,4% 2,9% 3,0% 23,6% 7,3% 3,5% 11,8% 0,2% 0,3%         33,5%
Ydre (4)
135 272 78 153 216 67 75 138 2 4   69 59   1209
  11,8% 23,9% 6,8% 13,4% 18,9% 5,9% 6,6% 12,1% 0,2% 0,4%         39,6%
Åtvidaberg (10)
343 483 139 148 889 308 146 422 7 10   165 150   3060
  11,8% 16,7% 4,8% 5,1% 30,7% 10,6% 5,0% 14,6% 0,2% 0,3%         33,8%
Ödeshög (6)
223 273 51 163 306 88 87 210 4 3   64 58   1472
  15,8% 19,4% 3,6% 11,6% 21,7% 6,3% 6,2% 14,9% 0,3% 0,2%         34,7%

valet@val.se