Startsidan

Kronobergs län

VALNATTSRAPPORTERING

16,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
11,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
6,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
6,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
25,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
12,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
4,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
14,8%
Spacer (IE-fix)
JL
1,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (140)
7358 5260 2928 3075 11566 5560 2189 6742 667 177   1697 1430   47219
  16,2% 11,6% 6,4% 6,8% 25,4% 12,2% 4,8% 14,8% 1,5% 0,4%         34,5%
Alvesta (15)
638 663 213 290 1144 534 180 811 110 12   183 151   4778
  13,9% 14,4% 4,6% 6,3% 24,9% 11,6% 3,9% 17,6% 2,4% 0,3%         33,2%
Lessebo (6)
217 149 98 55 686 340 85 252 10 1   80 76   1973
  11,5% 7,9% 5,2% 2,9% 36,2% 18,0% 4,5% 13,3% 0,5% 0,1%         32,1%
Ljungby (24)
879 931 355 579 1668 761 300 1107 91 39   302 249   7012
  13,1% 13,9% 5,3% 8,6% 24,9% 11,3% 4,5% 16,5% 1,4% 0,6%         34,0%
Markaryd (8)
237 270 89 217 607 159 76 340 64 38   105 79   2202
  11,3% 12,9% 4,2% 10,3% 28,9% 7,6% 3,6% 16,2% 3,1% 1,8%         29,8%
Tingsryd (9)
498 588 92 179 650 300 126 477 54 3   86 79   3053
  16,8% 19,8% 3,1% 6,0% 21,9% 10,1% 4,2% 16,1% 1,8% 0,1%         30,1%
Uppvidinge (7)
292 403 101 97 575 301 88 351 44 4   70 68   2326
  12,9% 17,9% 4,5% 4,3% 25,5% 13,3% 3,9% 15,6% 2,0% 0,2%         32,0%
Växjö (62)
3929 1809 1774 1390 5181 2897 1142 2911 227 19   732 614   22011
  18,5% 8,5% 8,3% 6,5% 24,3% 13,6% 5,4% 13,7% 1,1% 0,1%         37,2%
Älmhult (9)
668 447 206 268 1055 268 192 493 67 61   139 114   3864
  17,9% 12,0% 5,5% 7,2% 28,3% 7,2% 5,2% 13,2% 1,8% 1,6%         32,4%

valet@val.se