Startsidan

Gotlands län

VALNATTSRAPPORTERING

15,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
20,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
5,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
2,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
27,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
10,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
6,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
11,1%
Spacer (IE-fix)
JL
0,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (39)
2262 3112 800 410 4126 1616 1020 1671 30 24   656 538   15727
  15,0% 20,6% 5,3% 2,7% 27,4% 10,7% 6,8% 11,1% 0,2% 0,2%         35,1%
Gotland (39)
2262 3112 800 410 4126 1616 1020 1671 30 24   656 538   15727
  15,0% 20,6% 5,3% 2,7% 27,4% 10,7% 6,8% 11,1% 0,2% 0,2%         35,1%

valet@val.se