Startsidan
Hämta XML

Olofström

VALNATTSRAPPORTERING

11,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
7,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
6,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
6,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
37,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
14,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
4,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
9,3%
Spacer (IE-fix)
JL
3,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (10)
331 233 180 187 1088 430 120 273 93 8   139 98   3082
  11,2% 7,9% 6,1% 6,4% 37,0% 14,6% 4,1% 9,3% 3,2% 0,3%         30,3%
Brännaregården
40 13 22 7 110 32 9 17 12 0   5 4   267
  15,3% 5,0% 8,4% 2,7% 42,0% 12,2% 3,4% 6,5% 4,6% 0,0%         30,9%
Ekeryd
11 7 13 10 116 28 7 11 6 5   6 5   220
  5,1% 3,3% 6,1% 4,7% 54,2% 13,1% 3,3% 5,1% 2,8% 2,3%         26,0%
Gränum
22 49 8 15 66 22 11 26 14 0   17 10   250
  9,4% 21,0% 3,4% 6,4% 28,3% 9,4% 4,7% 11,2% 6,0% 0,0%         31,3%
Hemsjö
12 12 1 9 22 24 8 18 0 2   4 3   112
  11,1% 11,1% 0,9% 8,3% 20,4% 22,2% 7,4% 16,7% 0,0% 1,9%         38,9%
Jämshög
58 23 28 37 144 60 25 48 11 0   22 13   456
  13,4% 5,3% 6,5% 8,5% 33,2% 13,8% 5,8% 11,1% 2,5% 0,0%         32,0%
Kyrkhult
43 53 11 36 127 53 11 37 7 0   22 15   400
  11,4% 14,0% 2,9% 9,5% 33,6% 14,0% 2,9% 9,8% 1,9% 0,0%         29,2%
Oredslund
59 18 44 20 175 61 9 46 13 0   21 18   466
  13,3% 4,0% 9,9% 4,5% 39,3% 13,7% 2,0% 10,3% 2,9% 0,0%         32,8%
Petrefors
27 9 26 19 164 60 12 32 9 1   23 18   382
  7,5% 2,5% 7,2% 5,3% 45,7% 16,7% 3,3% 8,9% 2,5% 0,3%         27,2%
Vilboken
50 12 23 15 104 48 17 27 6 0   16 10   318
  16,6% 4,0% 7,6% 5,0% 34,4% 15,9% 5,6% 8,9% 2,0% 0,0%         25,5%
Vilshult
9 37 4 19 60 42 11 11 15 0   3 2   211
  4,3% 17,8% 1,9% 9,1% 28,8% 20,2% 5,3% 5,3% 7,2% 0,0%         41,1%

valet@val.se