Startsidan
Hämta XML

Ronneby

VALNATTSRAPPORTERING

15,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
10,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
7,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
3,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
26,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
11,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
16,6%
Spacer (IE-fix)
JL
2,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (22)
1073 711 529 268 1883 827 352 1159 176 13   280 256   7271
  15,3% 10,2% 7,6% 3,8% 26,9% 11,8% 5,0% 16,6% 2,5% 0,2%         32,6%
Backaryd
37 65 7 12 61 36 17 35 7 1   17 17   295
  13,3% 23,4% 2,5% 4,3% 21,9% 12,9% 6,1% 12,6% 2,5% 0,4%         30,4%
Blekan
76 17 39 13 99 43 34 62 7 0   16 15   406
  19,5% 4,4% 10,0% 3,3% 25,4% 11,0% 8,7% 15,9% 1,8% 0,0%         33,1%
Bräkne-Hoby Landsbygd
81 86 18 15 77 32 23 48 7 3   20 20   410
  20,8% 22,1% 4,6% 3,8% 19,7% 8,2% 5,9% 12,3% 1,8% 0,8%         35,0%
Bräkne-Hoby Samhälle
43 51 16 18 189 73 17 68 15 1   12 12   503
  8,8% 10,4% 3,3% 3,7% 38,5% 14,9% 3,5% 13,8% 3,1% 0,2%         34,8%
Centrum
85 20 38 19 107 55 25 69 6 0   23 22   447
  20,0% 4,7% 9,0% 4,5% 25,2% 13,0% 5,9% 16,3% 1,4% 0,0%         29,5%
Edestad
27 17 12 5 36 16 9 15 6 2   6 6   151
  18,6% 11,7% 8,3% 3,4% 24,8% 11,0% 6,2% 10,3% 4,1% 1,4%         30,8%
Eringsboda
18 71 14 7 22 11 6 32 3 0   5 5   189
  9,8% 38,6% 7,6% 3,8% 12,0% 6,0% 3,3% 17,4% 1,6% 0,0%         33,1%
Espedalen
41 14 28 10 96 48 16 38 11 0   9 5   311
  13,6% 4,6% 9,3% 3,3% 31,8% 15,9% 5,3% 12,6% 3,6% 0,0%         30,2%
Fredriksberg
99 18 60 22 118 57 25 113 12 0   18 17   542
  18,9% 3,4% 11,5% 4,2% 22,5% 10,9% 4,8% 21,6% 2,3% 0,0%         35,5%
Förkärla-Listerby N
77 34 21 12 62 34 12 69 18 0   8 8   347
  22,7% 10,0% 6,2% 3,5% 18,3% 10,0% 3,5% 20,4% 5,3% 0,0%         32,5%
Hasselstad
16 77 9 4 10 22 10 49 8 0   4 2   209
  7,8% 37,6% 4,4% 2,0% 4,9% 10,7% 4,9% 23,9% 3,9% 0,0%         35,4%
Hjortsberga
34 27 9 7 77 31 9 24 6 3   12 11   239
  15,0% 11,9% 4,0% 3,1% 33,9% 13,7% 4,0% 10,6% 2,6% 1,3%         29,3%
Hulta
66 17 48 6 149 57 14 87 9 0   23 18   476
  14,6% 3,8% 10,6% 1,3% 32,9% 12,6% 3,1% 19,2% 2,0% 0,0%         37,9%
Häggatorp
34 32 23 14 114 32 15 62 7 0   10 10   343
  10,2% 9,6% 6,9% 4,2% 34,2% 9,6% 4,5% 18,6% 2,1% 0,0%         27,1%
Kalleberga
44 13 25 24 171 47 11 69 16 2   16 16   438
  10,4% 3,1% 5,9% 5,7% 40,5% 11,1% 2,6% 16,4% 3,8% 0,5%         31,8%
Kallinge
33 11 19 12 123 41 10 31 6 0   13 13   299
  11,5% 3,8% 6,6% 4,2% 43,0% 14,3% 3,5% 10,8% 2,1% 0,0%         24,2%
Listerby S
33 21 16 0 29 19 4 41 4 1   1 1   169
  19,6% 12,5% 9,5% 0,0% 17,3% 11,3% 2,4% 24,4% 2,4% 0,6%         32,9%
Lugnet
54 27 52 21 78 37 27 72 7 0   13 8   388
  14,4% 7,2% 13,9% 5,6% 20,8% 9,9% 7,2% 19,2% 1,9% 0,0%         35,0%
Persborg
82 17 36 18 99 51 28 57 10 0   21 19   419
  20,6% 4,3% 9,0% 4,5% 24,9% 12,8% 7,0% 14,3% 2,5% 0,0%         36,4%
Varan
43 34 17 10 62 33 12 57 4 0   8 8   280
  15,8% 12,5% 6,3% 3,7% 22,8% 12,1% 4,4% 21,0% 1,5% 0,0%         38,5%
Älgbacken
28 10 14 11 84 38 17 37 4 0   16 14   259
  11,5% 4,1% 5,8% 4,5% 34,6% 15,6% 7,0% 15,2% 1,6% 0,0%         28,2%
Öljehult
22 32 8 8 20 14 11 24 3 0   9 9   151
  15,5% 22,5% 5,6% 5,6% 14,1% 9,9% 7,7% 16,9% 2,1% 0,0%         43,0%

valet@val.se