Startsidan
Hämta XML

Karlshamn

VALNATTSRAPPORTERING

16,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
7,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
7,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
4,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
30,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
14,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
6,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
10,9%
Spacer (IE-fix)
JL
1,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (19)
1139 507 543 343 2122 1007 472 764 91 39   336 266   7363
  16,2% 7,2% 7,7% 4,9% 30,2% 14,3% 6,7% 10,9% 1,3% 0,6%         30,1%
Karlshamn V (9)
402 274 194 167 1061 510 194 408 45 8   176 143   3439
  12,3% 8,4% 5,9% 5,1% 32,5% 15,6% 5,9% 12,5% 1,4% 0,2%         27,5%
Centrala Asarum
31 9 15 24 127 62 20 32 3 0   23 18   346
  9,6% 2,8% 4,6% 7,4% 39,3% 19,2% 6,2% 9,9% 0,9% 0,0%         23,5%
Froarp
49 32 25 28 102 81 31 34 5 0   32 24   419
  12,7% 8,3% 6,5% 7,2% 26,4% 20,9% 8,0% 8,8% 1,3% 0,0%         25,3%
Gustavstorp
53 49 16 10 106 50 13 55 9 5   13 13   379
  14,5% 13,4% 4,4% 2,7% 29,0% 13,7% 3,6% 15,0% 2,5% 1,4%         25,9%
Horsaryd
52 31 20 16 157 66 40 58 7 0   26 18   473
  11,6% 6,9% 4,5% 3,6% 35,1% 14,8% 8,9% 13,0% 1,6% 0,0%         29,2%
Korpadalen
76 21 46 32 142 55 29 63 2 0   25 21   491
  16,3% 4,5% 9,9% 6,9% 30,5% 11,8% 6,2% 13,5% 0,4% 0,0%         34,2%
Mörrum västra
29 28 22 19 70 40 5 41 5 1   11 8   271
  11,2% 10,8% 8,5% 7,3% 26,9% 15,4% 1,9% 15,8% 1,9% 0,4%         21,4%
Mörrum östra
43 20 18 9 115 46 22 41 7 1   22 20   344
  13,4% 6,2% 5,6% 2,8% 35,7% 14,3% 6,8% 12,7% 2,2% 0,3%         26,1%
Ringamåla
25 47 10 15 34 19 8 16 2 0   8 8   184
  14,2% 26,7% 5,7% 8,5% 19,3% 10,8% 4,5% 9,1% 1,1% 0,0%         38,1%
Svängsta
44 37 22 14 208 91 26 68 5 1   16 13   532
  8,5% 7,2% 4,3% 2,7% 40,3% 17,6% 5,0% 13,2% 1,0% 0,2%         29,6%
Karlshamn Ö (10)
737 233 349 176 1061 497 278 356 46 31   160 123   3924
  19,6% 6,2% 9,3% 4,7% 28,2% 13,2% 7,4% 9,5% 1,2% 0,8%         32,9%
Hällaryd
66 64 29 10 89 56 27 45 4 0   18 9   408
  16,9% 16,4% 7,4% 2,6% 22,8% 14,4% 6,9% 11,5% 1,0% 0,0%         35,0%
Högadal
53 9 30 19 114 48 28 42 5 5   26 18   379
  15,0% 2,5% 8,5% 5,4% 32,3% 13,6% 7,9% 11,9% 1,4% 1,4%         27,8%
Prästslätten
91 10 57 31 153 58 31 51 6 3   14 13   505
  18,5% 2,0% 11,6% 6,3% 31,2% 11,8% 6,3% 10,4% 1,2% 0,6%         36,1%
Skogsborg
106 17 45 14 124 65 27 32 3 0   20 14   453
  24,5% 3,9% 10,4% 3,2% 28,6% 15,0% 6,2% 7,4% 0,7% 0,0%         40,9%
Stadsporten
70 6 26 11 100 57 22 24 4 0   10 8   330
  21,9% 1,9% 8,1% 3,4% 31,3% 17,8% 6,9% 7,5% 1,3% 0,0%         26,1%
Torget
100 17 40 23 113 52 25 23 3 15   19 17   430
  24,3% 4,1% 9,7% 5,6% 27,5% 12,7% 6,1% 5,6% 0,7% 3,6%         30,5%
Tubbaryd
64 16 34 16 103 46 31 43 8 0   11 8   372
  17,7% 4,4% 9,4% 4,4% 28,5% 12,7% 8,6% 11,9% 2,2% 0,0%         33,9%
Vägga
62 15 38 29 119 39 40 47 3 0   17 12   409
  15,8% 3,8% 9,7% 7,4% 30,4% 9,9% 10,2% 12,0% 0,8% 0,0%         38,6%
Åryd
28 65 5 9 60 21 14 17 5 0   11 11   235
  12,5% 29,0% 2,2% 4,0% 26,8% 9,4% 6,3% 7,6% 2,2% 0,0%         30,5%
Österslätt
97 14 45 14 86 55 33 32 5 8   14 13   403
  24,9% 3,6% 11,6% 3,6% 22,1% 14,1% 8,5% 8,2% 1,3% 2,1%         31,2%

valet@val.se