Startsidan
Hämta XML

Sölvesborg

VALNATTSRAPPORTERING

22,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
7,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
6,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
5,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
30,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
12,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
3,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
6,9%
Spacer (IE-fix)
JL
5,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (10)
729 235 197 165 989 388 114 222 169 1   170 123   3379
  22,7% 7,3% 6,1% 5,1% 30,8% 12,1% 3,6% 6,9% 5,3% 0,0%         26,2%
Gammalstorp
65 40 9 17 49 21 11 9 10 0   12 11   243
  28,1% 17,3% 3,9% 7,4% 21,2% 9,1% 4,8% 3,9% 4,3% 0,0%         25,2%
Mjällby 1
75 53 13 17 68 39 3 17 19 0   14 11   318
  24,7% 17,4% 4,3% 5,6% 22,4% 12,8% 1,0% 5,6% 6,3% 0,0%         21,7%
Mjällby 2
67 11 7 4 48 20 9 8 7 0   20 16   201
  37,0% 6,1% 3,9% 2,2% 26,5% 11,0% 5,0% 4,4% 3,9% 0,0%         21,4%
Mjällby 3
107 14 17 13 72 18 16 21 24 1   13 7   316
  35,3% 4,6% 5,6% 4,3% 23,8% 5,9% 5,3% 6,9% 7,9% 0,3%         24,3%
Mjällby 4
38 21 10 4 43 17 6 15 9 0   3 3   166
  23,3% 12,9% 6,1% 2,5% 26,4% 10,4% 3,7% 9,2% 5,5% 0,0%         28,8%
Sölvesborg 1
128 14 33 27 178 58 15 32 27 0   23 17   535
  25,0% 2,7% 6,4% 5,3% 34,8% 11,3% 2,9% 6,3% 5,3% 0,0%         28,9%
Sölvesborg 2
89 22 38 32 169 73 17 31 16 0   26 22   513
  18,3% 4,5% 7,8% 6,6% 34,7% 15,0% 3,5% 6,4% 3,3% 0,0%         30,6%
Sölvesborg 3
81 10 41 16 157 60 12 38 20 0   23 16   458
  18,6% 2,3% 9,4% 3,7% 36,1% 13,8% 2,8% 8,7% 4,6% 0,0%         27,7%
Sölvesborg 4
42 14 19 21 132 60 14 28 17 0   23 16   370
  12,1% 4,0% 5,5% 6,1% 38,0% 17,3% 4,0% 8,1% 4,9% 0,0%         26,8%
Ysane
37 36 10 14 73 22 11 23 20 0   13 4   259
  15,0% 14,6% 4,1% 5,7% 29,7% 8,9% 4,5% 9,3% 8,1% 0,0%         23,3%

valet@val.se