Startsidan

Blekinge län

VALNATTSRAPPORTERING

17,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
7,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
8,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
5,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
28,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
11,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
12,6%
Spacer (IE-fix)
JL
3,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (99)
6191 2844 2898 1916 10360 4146 1851 4535 1074 203   1543 1250   37561
  17,2% 7,9% 8,0% 5,3% 28,8% 11,5% 5,1% 12,6% 3,0% 0,6%         32,0%
Karlshamn (19)
1139 507 543 343 2122 1007 472 764 91 39   336 266   7363
  16,2% 7,2% 7,7% 4,9% 30,2% 14,3% 6,7% 10,9% 1,3% 0,6%         30,1%
Karlskrona (38)
2919 1158 1449 953 4278 1494 793 2117 545 142   618 507   16466
  18,4% 7,3% 9,1% 6,0% 27,0% 9,4% 5,0% 13,4% 3,4% 0,9%         34,7%
Olofström (10)
331 233 180 187 1088 430 120 273 93 8   139 98   3082
  11,2% 7,9% 6,1% 6,4% 37,0% 14,6% 4,1% 9,3% 3,2% 0,3%         30,3%
Ronneby (22)
1073 711 529 268 1883 827 352 1159 176 13   280 256   7271
  15,3% 10,2% 7,6% 3,8% 26,9% 11,8% 5,0% 16,6% 2,5% 0,2%         32,6%
Sölvesborg (10)
729 235 197 165 989 388 114 222 169 1   170 123   3379
  22,7% 7,3% 6,1% 5,1% 30,8% 12,1% 3,6% 6,9% 5,3% 0,0%         26,2%

valet@val.se