Startsidan
Hämta XML

Hylte

VALNATTSRAPPORTERING

13,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
17,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
5,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
4,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
29,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
8,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
4,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
16,4%
Spacer (IE-fix)
JL
0,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
1,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (7)
330 425 128 101 716 196 103 403 23 27   97 90   2549
  13,5% 17,3% 5,2% 4,1% 29,2% 8,0% 4,2% 16,4% 0,9% 1,1%         33,2%
Hyltebruk
65 26 22 15 187 40 26 63 2 7   19 19   472
  14,3% 5,7% 4,9% 3,3% 41,3% 8,8% 5,7% 13,9% 0,4% 1,5%         28,9%
Kinnared-Drängsered
34 79 12 7 39 23 7 35 0 5   9 9   250
  14,1% 32,8% 5,0% 2,9% 16,2% 9,5% 2,9% 14,5% 0,0% 2,1%         37,5%
Landeryd-Långaryd
44 108 10 16 96 17 13 49 9 0   20 18   382
  12,2% 29,8% 2,8% 4,4% 26,5% 4,7% 3,6% 13,5% 2,5% 0,0%         35,7%
Rydöbruk-Femsjö
32 34 8 14 72 32 10 32 3 3   13 12   253
  13,3% 14,2% 3,3% 5,8% 30,0% 13,3% 4,2% 13,3% 1,3% 1,3%         39,8%
S Unnaryd-Jälluntofta
62 81 12 15 75 26 18 50 7 0   7 5   353
  17,9% 23,4% 3,5% 4,3% 21,7% 7,5% 5,2% 14,5% 2,0% 0,0%         36,7%
Torup
57 47 39 18 131 36 18 82 2 2   17 16   449
  13,2% 10,9% 9,0% 4,2% 30,3% 8,3% 4,2% 19,0% 0,5% 0,5%         32,3%
Örnabäckshult-Färgaryd
36 50 25 16 116 22 11 92 0 10   12 11   390
  9,5% 13,2% 6,6% 4,2% 30,7% 5,8% 2,9% 24,3% 0,0% 2,6%         29,6%

valet@val.se