Startsidan

Hallands län

VALNATTSRAPPORTERING

20,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
10,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
10,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
4,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
23,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
9,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
15,4%
Spacer (IE-fix)
JL
0,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (168)
15922 8140 8261 3599 18661 7364 3971 12284 747 657   2747 2329   82353
  20,0% 10,2% 10,4% 4,5% 23,4% 9,3% 5,0% 15,4% 0,9% 0,8%         38,3%
Falkenberg (26)
1793 2009 805 483 2855 1061 588 1379 140 44   418 385   11575
  16,1% 18,0% 7,2% 4,3% 25,6% 9,5% 5,3% 12,4% 1,3% 0,4%         38,6%
Halmstad (49)
5001 1542 2316 936 6626 2173 1211 4035 252 305   845 740   25242
  20,5% 6,3% 9,5% 3,8% 27,2% 8,9% 5,0% 16,5% 1,0% 1,3%         37,1%
Hylte (7)
330 425 128 101 716 196 103 403 23 27   97 90   2549
  13,5% 17,3% 5,2% 4,1% 29,2% 8,0% 4,2% 16,4% 0,9% 1,1%         33,2%
Kungsbacka (37)
5283 1130 3328 1118 3168 1639 952 3352 80 45   507 389   20602
  26,3% 5,6% 16,6% 5,6% 15,8% 8,2% 4,7% 16,7% 0,4% 0,2%         41,2%
Laholm (15)
1028 1025 350 252 1138 409 274 926 104 123   280 233   5909
  18,3% 18,2% 6,2% 4,5% 20,2% 7,3% 4,9% 16,5% 1,8% 2,2%         33,6%
Varberg (34)
2487 2009 1334 709 4158 1886 843 2189 148 113   600 492   16476
  15,7% 12,7% 8,4% 4,5% 26,2% 11,9% 5,3% 13,8% 0,9% 0,7%         39,7%

valet@val.se