Startsidan
Hämta XML

Kil

VALNATTSRAPPORTERING

14,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
10,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
6,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
7,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
28,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
11,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
12,6%
Spacer (IE-fix)
JL
1,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
1,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (9)
395 297 184 195 782 325 152 346 42 30   111 84   2859
  14,4% 10,8% 6,7% 7,1% 28,5% 11,8% 5,5% 12,6% 1,5% 1,1%         32,2%
Boda
20 41 14 4 36 16 10 17 1 0   1 0   160
  12,6% 25,8% 8,8% 2,5% 22,6% 10,1% 6,3% 10,7% 0,6% 0,0%         25,1%
Frykeruds 1
20 25 9 30 40 19 8 22 2 0   10 4   185
  11,4% 14,3% 5,1% 17,1% 22,9% 10,9% 4,6% 12,6% 1,1% 0,0%         31,7%
Frykeruds 2
23 69 21 27 24 9 13 27 4 2   6 6   225
  10,5% 31,5% 9,6% 12,3% 11,0% 4,1% 5,9% 12,3% 1,8% 0,9%         31,4%
Kils 1
90 36 37 33 153 60 30 73 9 10   20 18   551
  16,9% 6,8% 7,0% 6,2% 28,8% 11,3% 5,6% 13,7% 1,7% 1,9%         35,6%
Kils 2
29 31 12 9 40 29 6 38 2 10   10 10   216
  14,1% 15,0% 5,8% 4,4% 19,4% 14,1% 2,9% 18,4% 1,0% 4,9%         34,9%
Kils 3
51 25 35 25 115 37 22 60 8 2   13 8   393
  13,4% 6,6% 9,2% 6,6% 30,3% 9,7% 5,8% 15,8% 2,1% 0,5%         30,1%
Kils 4
57 23 18 10 142 62 17 35 5 5   21 16   395
  15,2% 6,1% 4,8% 2,7% 38,0% 16,6% 4,5% 9,4% 1,3% 1,3%         32,5%
Kils 5
42 21 23 22 133 54 23 33 7 1   18 17   377
  11,7% 5,8% 6,4% 6,1% 37,0% 15,0% 6,4% 9,2% 1,9% 0,3%         30,1%
Kils 6
63 26 15 35 99 39 23 41 4 0   12 5   357
  18,3% 7,5% 4,3% 10,1% 28,7% 11,3% 6,7% 11,9% 1,2% 0,0%         35,6%

valet@val.se