Startsidan
Hämta XML

Torsby

VALNATTSRAPPORTERING

12,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
11,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
3,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
4,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
29,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
19,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
13,1%
Spacer (IE-fix)
JL
1,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (18)
345 328 98 117 836 557 156 373 37 6   110 85   2963
  12,1% 11,5% 3,4% 4,1% 29,3% 19,5% 5,5% 13,1% 1,3% 0,2%         28,5%
Ambjörby
4 16 7 0 32 15 5 5 4 0   3 3   91
  4,5% 18,2% 8,0% 0,0% 36,4% 17,0% 5,7% 5,7% 4,5% 0,0%         25,8%
Asped-Nyskoga
11 15 3 0 24 32 12 19 1 3   0 0   120
  9,2% 12,5% 2,5% 0,0% 20,0% 26,7% 10,0% 15,8% 0,8% 2,5%         31,0%
Fensbol
16 12 4 3 22 19 4 34 4 0   3 3   121
  13,6% 10,2% 3,4% 2,5% 18,6% 16,1% 3,4% 28,8% 3,4% 0,0%         28,5%
Lekvattnet
7 15 0 4 34 13 4 4 0 0   3 3   84
  8,6% 18,5% 0,0% 4,9% 42,0% 16,0% 4,9% 4,9% 0,0% 0,0%         33,5%
Likenäs
19 27 3 7 23 34 3 15 0 0   3 1   134
  14,5% 20,6% 2,3% 5,3% 17,6% 26,0% 2,3% 11,5% 0,0% 0,0%         30,6%
Långav
6 17 0 2 26 16 2 6 1 0   10 6   86
  7,9% 22,4% 0,0% 2,6% 34,2% 21,1% 2,6% 7,9% 1,3% 0,0%         30,0%
Lämbacken
5 5 2 2 15 4 4 2 0 0   2 2   41
  12,8% 12,8% 5,1% 5,1% 38,5% 10,3% 10,3% 5,1% 0,0% 0,0%         18,8%
N Finnskoga
11 6 0 1 40 24 0 9 0 2   4 2   97
  11,8% 6,5% 0,0% 1,1% 43,0% 25,8% 0,0% 9,7% 0,0% 2,2%         31,6%
Oleby
30 32 5 11 101 63 15 65 4 0   10 8   336
  9,2% 9,8% 1,5% 3,4% 31,0% 19,3% 4,6% 19,9% 1,2% 0,0%         33,5%
S Finnskoga
4 10 3 1 35 20 6 5 6 0   4 3   94
  4,4% 11,1% 3,3% 1,1% 38,9% 22,2% 6,7% 5,6% 6,7% 0,0%         26,4%
Stöllet
10 33 10 6 45 27 8 31 0 0   7 7   177
  5,9% 19,4% 5,9% 3,5% 26,5% 15,9% 4,7% 18,2% 0,0% 0,0%         25,9%
Svenneby
49 39 9 13 100 58 26 47 3 0   27 21   371
  14,2% 11,3% 2,6% 3,8% 29,1% 16,9% 7,6% 13,7% 0,9% 0,0%         27,9%
Sysslebäck
16 20 8 2 65 26 7 21 0 1   2 2   168
  9,6% 12,0% 4,8% 1,2% 39,2% 15,7% 4,2% 12,7% 0,0% 0,6%         25,9%
Sörmark
26 13 3 5 11 11 1 3 2 0   7 7   82
  34,7% 17,3% 4,0% 6,7% 14,7% 14,7% 1,3% 4,0% 2,7% 0,0%         28,1%
Torsby Samh Norra
54 24 21 26 121 81 26 43 2 0   11 9   409
  13,6% 6,0% 5,3% 6,5% 30,4% 20,4% 6,5% 10,8% 0,5% 0,0%         28,3%
Torsby Samh Södra
58 20 17 26 90 60 17 47 7 0   12 7   354
  17,0% 5,8% 5,0% 7,6% 26,3% 17,5% 5,0% 13,7% 2,0% 0,0%         28,5%
Östmark
8 18 3 4 17 23 3 10 0 0   1 1   87
  9,3% 20,9% 3,5% 4,7% 19,8% 26,7% 3,5% 11,6% 0,0% 0,0%         23,5%
Överbyn
11 6 0 4 35 31 13 7 3 0   1 0   111
  10,0% 5,5% 0,0% 3,6% 31,8% 28,2% 11,8% 6,4% 2,7% 0,0%         30,2%

valet@val.se