Startsidan
Hämta XML

Hammarö

VALNATTSRAPPORTERING

15,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
3,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
10,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
5,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
32,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
12,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
14,4%
Spacer (IE-fix)
JL
1,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (8)
611 128 398 212 1305 476 208 573 64 8   133 111   4116
  15,3% 3,2% 10,0% 5,3% 32,8% 12,0% 5,2% 14,4% 1,6% 0,2%         38,7%
Gunnarskär
78 17 52 23 177 64 35 74 3 0   18 18   541
  14,9% 3,3% 9,9% 4,4% 33,8% 12,2% 6,7% 14,1% 0,6% 0,0%         42,4%
Haga
45 11 20 14 180 81 21 51 14 1   13 12   451
  10,3% 2,5% 4,6% 3,2% 41,1% 18,5% 4,8% 11,6% 3,2% 0,2%         33,7%
Hallersrud
101 21 36 27 107 36 18 89 2 0   13 7   450
  23,1% 4,8% 8,2% 6,2% 24,5% 8,2% 4,1% 20,4% 0,5% 0,0%         35,6%
Hammar
90 24 68 41 175 76 37 88 7 0   28 22   634
  14,9% 4,0% 11,2% 6,8% 28,9% 12,5% 6,1% 14,5% 1,2% 0,0%         46,1%
Klöverud
90 14 82 20 194 59 29 71 9 1   24 19   593
  15,8% 2,5% 14,4% 3,5% 34,1% 10,4% 5,1% 12,5% 1,6% 0,2%         42,1%
Lövnäs
137 25 101 61 122 50 34 96 0 0   17 16   643
  21,9% 4,0% 16,1% 9,7% 19,5% 8,0% 5,4% 15,3% 0,0% 0,0%         48,8%
Mörmon
29 4 16 15 175 38 17 50 16 5   11 9   376
  7,9% 1,1% 4,4% 4,1% 47,9% 10,4% 4,7% 13,7% 4,4% 1,4%         29,5%
Skoghall
41 12 23 11 175 72 17 54 13 1   9 8   428
  9,8% 2,9% 5,5% 2,6% 41,8% 17,2% 4,1% 12,9% 3,1% 0,2%         31,2%

valet@val.se