Startsidan
Hämta XML

Munkfors

VALNATTSRAPPORTERING

6,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
8,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
4,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
1,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
44,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
17,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
3,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
10,0%
Spacer (IE-fix)
JL
3,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (3)
71 86 50 19 465 180 37 105 33 9   35 28   1090
  6,7% 8,2% 4,7% 1,8% 44,1% 17,1% 3,5% 10,0% 3,1% 0,9%         33,9%
Munkfors Centrala
38 16 25 6 291 85 14 49 15 4   16 14   559
  7,0% 2,9% 4,6% 1,1% 53,6% 15,7% 2,6% 9,0% 2,8% 0,7%         33,1%
Munkfors Södra
7 43 10 7 48 41 12 28 4 0   10 6   210
  3,5% 21,5% 5,0% 3,5% 24,0% 20,5% 6,0% 14,0% 2,0% 0,0%         40,5%
Munkfors Västra
26 27 15 6 126 54 11 28 14 5   9 8   321
  8,3% 8,7% 4,8% 1,9% 40,4% 17,3% 3,5% 9,0% 4,5% 1,6%         31,7%

valet@val.se