Startsidan
Hämta XML

Grums

VALNATTSRAPPORTERING

10,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
10,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
4,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
3,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
38,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
13,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
4,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
14,0%
Spacer (IE-fix)
JL
1,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (9)
209 206 83 75 781 276 88 286 23 11   79 63   2117
  10,3% 10,1% 4,1% 3,7% 38,3% 13,5% 4,3% 14,0% 1,1% 0,5%         29,2%
Borgvik
17 17 3 3 30 2 5 8 2 0   7 5   94
  19,5% 19,5% 3,4% 3,4% 34,5% 2,3% 5,7% 9,2% 2,3% 0,0%         34,9%
Grums 1
24 6 5 5 87 43 9 20 3 0   6 3   208
  11,9% 3,0% 2,5% 2,5% 43,1% 21,3% 4,5% 9,9% 1,5% 0,0%         26,7%
Grums 2
32 10 10 14 172 38 14 42 1 2   9 9   344
  9,6% 3,0% 3,0% 4,2% 51,3% 11,3% 4,2% 12,5% 0,3% 0,6%         28,9%
Grums 3
14 24 5 7 117 41 15 55 11 0   10 7   299
  4,8% 8,3% 1,7% 2,4% 40,5% 14,2% 5,2% 19,0% 3,8% 0,0%         27,8%
Grums 4
28 56 6 10 28 19 7 44 0 5   4 4   207
  13,8% 27,6% 3,0% 4,9% 13,8% 9,4% 3,4% 21,7% 0,0% 2,5%         34,2%
Grums 5
41 22 19 10 152 42 12 31 6 1   23 22   359
  12,2% 6,5% 5,7% 3,0% 45,2% 12,5% 3,6% 9,2% 1,8% 0,3%         29,1%
Segmon
21 20 6 3 66 32 10 24 0 0   4 3   186
  11,5% 11,0% 3,3% 1,6% 36,3% 17,6% 5,5% 13,2% 0,0% 0,0%         28,7%
Slottsbron
19 32 12 14 103 36 7 28 0 3   14 9   268
  7,5% 12,6% 4,7% 5,5% 40,6% 14,2% 2,8% 11,0% 0,0% 1,2%         28,1%
Värmskog
13 19 17 9 26 23 9 34 0 0   2 1   152
  8,7% 12,7% 11,3% 6,0% 17,3% 15,3% 6,0% 22,7% 0,0% 0,0%         30,9%

valet@val.se