Startsidan
Hämta XML

Årjäng

VALNATTSRAPPORTERING

14,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
15,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
7,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
7,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
21,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
11,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
4,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
14,3%
Spacer (IE-fix)
JL
0,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (9)
275 296 145 147 402 221 89 268 16 13   69 59   1941
  14,7% 15,8% 7,7% 7,9% 21,5% 11,8% 4,8% 14,3% 0,9% 0,7%         28,1%
Blomskog
14 23 16 9 23 13 3 15 0 9   7 7   132
  11,2% 18,4% 12,8% 7,2% 18,4% 10,4% 2,4% 12,0% 0,0% 7,2%         33,2%
Holmedal
22 37 13 28 16 22 4 14 2 0   6 4   164
  13,9% 23,4% 8,2% 17,7% 10,1% 13,9% 2,5% 8,9% 1,3% 0,0%         33,3%
Karlanda
23 62 4 4 26 23 7 10 1 0   7 4   167
  14,4% 38,8% 2,5% 2,5% 16,3% 14,4% 4,4% 6,3% 0,6% 0,0%         29,7%
Silbodals Norra
61 33 23 14 77 29 17 56 8 0   19 16   337
  19,2% 10,4% 7,2% 4,4% 24,2% 9,1% 5,3% 17,6% 2,5% 0,0%         25,7%
Silbodals Södra
75 37 29 12 107 53 25 62 3 0   9 9   412
  18,6% 9,2% 7,2% 3,0% 26,6% 13,2% 6,2% 15,4% 0,7% 0,0%         27,9%
Sillerud
37 36 9 11 33 29 11 41 1 2   5 5   215
  17,6% 17,1% 4,3% 5,2% 15,7% 13,8% 5,2% 19,5% 0,5% 1,0%         25,3%
Trankil
5 4 9 7 29 12 11 10 1 0   2 2   90
  5,7% 4,5% 10,2% 8,0% 33,0% 13,6% 12,5% 11,4% 1,1% 0,0%         35,7%
Töcksmark-Västra Fågelvik
34 36 32 48 69 34 10 49 0 2   12 10   326
  10,8% 11,5% 10,2% 15,3% 22,0% 10,8% 3,2% 15,6% 0,0% 0,6%         26,0%
Östervallskog
4 28 10 14 22 6 1 11 0 0   2 2   98
  4,2% 29,2% 10,4% 14,6% 22,9% 6,3% 1,0% 11,5% 0,0% 0,0%         31,2%

valet@val.se