Startsidan
Hämta XML

Kristinehamn

VALNATTSRAPPORTERING

14,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
7,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
8,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
4,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
29,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
12,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
15,5%
Spacer (IE-fix)
JL
1,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (18)
914 446 490 289 1831 781 337 951 72 43   182 166   6336
  14,9% 7,2% 8,0% 4,7% 29,8% 12,7% 5,5% 15,5% 1,2% 0,7%         33,6%
Björneborg
20 20 16 14 139 45 17 34 2 4   18 16   329
  6,4% 6,4% 5,1% 4,5% 44,7% 14,5% 5,5% 10,9% 0,6% 1,3%         33,8%
Broängen-Stenfallet
92 46 51 30 98 59 34 93 2 2   13 11   520
  18,1% 9,1% 10,1% 5,9% 19,3% 11,6% 6,7% 18,3% 0,4% 0,4%         52,5%
Bäckhammar-Nybble
67 73 20 25 83 60 25 60 3 3   11 11   430
  16,0% 17,4% 4,8% 6,0% 19,8% 14,3% 6,0% 14,3% 0,7% 0,7%         35,4%
Djurgården
66 4 27 14 74 23 6 60 9 0   8 8   291
  23,3% 1,4% 9,5% 4,9% 26,1% 8,1% 2,1% 21,2% 3,2% 0,0%         40,1%
Enserud
27 0 22 6 69 31 9 24 4 3   5 5   200
  13,8% 0,0% 11,3% 3,1% 35,4% 15,9% 4,6% 12,3% 2,1% 1,5%         31,0%
Fältet-Landa
82 14 50 22 113 50 19 57 5 0   12 10   424
  19,9% 3,4% 12,1% 5,3% 27,4% 12,1% 4,6% 13,8% 1,2% 0,0%         35,6%
Innerstaden
78 14 40 14 146 54 16 64 9 0   7 4   442
  17,9% 3,2% 9,2% 3,2% 33,6% 12,4% 3,7% 14,7% 2,1% 0,0%         29,3%
Kurlanda-Skäringsbol
36 6 28 11 89 38 24 46 2 0   6 6   286
  12,9% 2,1% 10,0% 3,9% 31,8% 13,6% 8,6% 16,4% 0,7% 0,0%         31,1%
Malmen
22 7 22 13 93 35 25 40 6 4   4 4   271
  8,2% 2,6% 8,2% 4,9% 34,8% 13,1% 9,4% 15,0% 2,2% 1,5%         29,5%
Rudskoga
19 58 10 9 24 19 9 36 0 0   3 3   187
  10,3% 31,5% 5,4% 4,9% 13,0% 10,3% 4,9% 19,6% 0,0% 0,0%         33,5%
Sanna
34 9 18 10 88 40 10 30 4 0   13 11   256
  14,0% 3,7% 7,4% 4,1% 36,2% 16,5% 4,1% 12,3% 1,6% 0,0%         28,6%
Stenstaliden-Sandfallet
66 14 34 25 182 63 27 74 5 5   20 18   515
  13,3% 2,8% 6,9% 5,1% 36,8% 12,7% 5,5% 14,9% 1,0% 1,0%         35,0%
Strand-Ålkärr
41 12 15 11 90 35 17 44 3 4   8 7   280
  15,1% 4,4% 5,5% 4,0% 33,1% 12,9% 6,3% 16,2% 1,1% 1,5%         29,3%
Södermalm-Smedby
58 25 32 20 149 68 35 84 7 3   8 7   489
  12,1% 5,2% 6,7% 4,2% 31,0% 14,1% 7,3% 17,5% 1,5% 0,6%         38,1%
Varnum
43 11 20 14 85 35 13 48 5 5   6 6   285
  15,4% 3,9% 7,2% 5,0% 30,5% 12,5% 4,7% 17,2% 1,8% 1,8%         19,6%
Villastaden-Marielund
62 17 44 21 165 62 25 100 3 3   19 19   521
  12,4% 3,4% 8,8% 4,2% 32,9% 12,4% 5,0% 19,9% 0,6% 0,6%         36,7%
Ölme
58 105 20 17 55 39 9 32 2 6   12 12   355
  16,9% 30,6% 5,8% 5,0% 16,0% 11,4% 2,6% 9,3% 0,6% 1,7%         35,3%
Östermalm
43 11 21 13 89 25 17 25 1 1   9 8   255
  17,5% 4,5% 8,5% 5,3% 36,2% 10,2% 6,9% 10,2% 0,4% 0,4%         35,1%

valet@val.se