Startsidan
Hämta XML

Filipstad

VALNATTSRAPPORTERING

10,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
4,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
4,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
3,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
40,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
19,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
9,0%
Spacer (IE-fix)
JL
1,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
2,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (10)
278 106 116 92 1070 506 134 238 42 59   119 95   2760
  10,5% 4,0% 4,4% 3,5% 40,5% 19,2% 5,1% 9,0% 1,6% 2,2%         31,5%
Brattfors
7 22 6 3 40 34 3 11 2 7   10 6   145
  5,2% 16,3% 4,4% 2,2% 29,6% 25,2% 2,2% 8,1% 1,5% 5,2%         36,5%
Filipstads Norra Kalhyttan-Storbron
62 18 30 18 166 75 19 45 8 7   15 15   463
  13,8% 4,0% 6,7% 4,0% 37,1% 16,7% 4,2% 10,0% 1,8% 1,6%         31,3%
Filipstads Södra
58 6 26 16 159 73 17 44 13 12   14 14   438
  13,7% 1,4% 6,1% 3,8% 37,5% 17,2% 4,0% 10,4% 3,1% 2,8%         32,5%
Filipstads Västra-Centrum
50 15 17 17 154 61 22 20 7 15   20 13   398
  13,2% 4,0% 4,5% 4,5% 40,7% 16,1% 5,8% 5,3% 1,9% 4,0%         32,7%
Filipstads Östra
42 11 14 14 130 59 16 41 8 8   16 12   359
  12,2% 3,2% 4,1% 4,1% 37,9% 17,2% 4,7% 12,0% 2,3% 2,3%         27,7%
Kroppa
14 1 6 4 109 47 19 21 4 3   12 11   240
  6,1% 0,4% 2,6% 1,8% 47,8% 20,6% 8,3% 9,2% 1,8% 1,3%         27,3%
Långban-Gåsborn
14 6 4 5 57 40 4 11 0 0   6 3   147
  9,9% 4,3% 2,8% 3,5% 40,4% 28,4% 2,8% 7,8% 0,0% 0,0%         40,6%
Nordmark
9 11 1 0 47 15 15 7 0 2   2 2   109
  8,4% 10,3% 0,9% 0,0% 43,9% 14,0% 14,0% 6,5% 0,0% 1,9%         29,4%
Persberg
11 7 5 4 32 23 4 11 0 1   6 3   104
  11,2% 7,1% 5,1% 4,1% 32,7% 23,5% 4,1% 11,2% 0,0% 1,0%         28,6%
Rämmen
11 9 7 11 176 79 15 27 0 4   18 16   357
  3,2% 2,7% 2,1% 3,2% 51,9% 23,3% 4,4% 8,0% 0,0% 1,2%         33,6%

valet@val.se