Startsidan
Hämta XML

Hagfors

VALNATTSRAPPORTERING

7,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
7,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
3,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
2,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
44,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
19,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
4,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
8,4%
Spacer (IE-fix)
JL
1,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
1,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (13)
232 221 98 86 1368 604 146 260 30 42   92 72   3179
  7,5% 7,2% 3,2% 2,8% 44,3% 19,6% 4,7% 8,4% 1,0% 1,4%         29,3%
Bergsäng
12 40 7 12 82 45 11 19 1 11   7 5   247
  5,0% 16,7% 2,9% 5,0% 34,2% 18,8% 4,6% 7,9% 0,4% 4,6%         25,9%
Gustav Adolf
6 7 5 3 49 25 4 9 1 4   8 4   121
  5,3% 6,2% 4,4% 2,7% 43,4% 22,1% 3,5% 8,0% 0,9% 3,5%         21,4%
Hagfors Centrum
8 4 4 7 117 39 5 17 3 3   4 4   211
  3,9% 1,9% 1,9% 3,4% 56,5% 18,8% 2,4% 8,2% 1,4% 1,4%         26,2%
Hagfors N
11 8 8 2 176 80 13 26 4 3   11 10   342
  3,3% 2,4% 2,4% 0,6% 53,2% 24,2% 3,9% 7,9% 1,2% 0,9%         28,1%
Hagfors S
25 5 9 11 158 61 15 20 7 0   8 4   319
  8,0% 1,6% 2,9% 3,5% 50,8% 19,6% 4,8% 6,4% 2,3% 0,0%         28,3%
Hagfors V
12 2 9 4 95 34 9 13 2 6   6 6   192
  6,5% 1,1% 4,8% 2,2% 51,1% 18,3% 4,8% 7,0% 1,1% 3,2%         30,8%
Hagfors Ö
8 8 15 3 156 73 13 18 2 2   10 7   308
  2,7% 2,7% 5,0% 1,0% 52,3% 24,5% 4,4% 6,0% 0,7% 0,7%         29,7%
Höje
13 19 4 4 79 48 13 17 3 1   6 6   207
  6,5% 9,5% 2,0% 2,0% 39,3% 23,9% 6,5% 8,5% 1,5% 0,5%         35,0%
Kyrkheden
30 60 9 14 134 34 21 40 1 4   7 7   354
  8,6% 17,3% 2,6% 4,0% 38,6% 9,8% 6,1% 11,5% 0,3% 1,2%         29,6%
Råda
26 10 7 5 127 51 11 24 3 3   5 5   272
  9,7% 3,7% 2,6% 1,9% 47,6% 19,1% 4,1% 9,0% 1,1% 1,1%         31,0%
Sunnemo
15 21 4 12 84 59 6 11 1 0   15 10   228
  7,0% 9,9% 1,9% 5,6% 39,4% 27,7% 2,8% 5,2% 0,5% 0,0%         40,8%
Uddeholm
45 8 14 5 71 20 14 38 1 0   2 1   218
  20,8% 3,7% 6,5% 2,3% 32,9% 9,3% 6,5% 17,6% 0,5% 0,0%         34,0%
Västanberg
21 29 3 4 40 35 11 8 1 5   3 3   160
  13,4% 18,5% 1,9% 2,5% 25,5% 22,3% 7,0% 5,1% 0,6% 3,2%         24,0%

valet@val.se