Startsidan
Hämta XML

Arvika

VALNATTSRAPPORTERING

12,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
8,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
7,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
4,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
30,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
13,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
7,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
12,8%
Spacer (IE-fix)
JL
2,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (20)
713 475 426 273 1734 792 421 732 112 42   263 204   5983
  12,5% 8,3% 7,4% 4,8% 30,3% 13,8% 7,4% 12,8% 2,0% 0,7%         29,6%
Agneteberg Arvika
36 31 28 13 149 73 30 47 5 0   22 14   434
  8,7% 7,5% 6,8% 3,2% 36,2% 17,7% 7,3% 11,4% 1,2% 0,0%         24,5%
Degerängen Arvika
36 6 28 7 89 53 25 31 9 2   14 12   300
  12,6% 2,1% 9,8% 2,4% 31,1% 18,5% 8,7% 10,8% 3,1% 0,7%         27,3%
Dottevik Arvika
50 14 31 36 83 45 49 43 14 0   7 7   372
  13,7% 3,8% 8,5% 9,9% 22,7% 12,3% 13,4% 11,8% 3,8% 0,0%         35,6%
Edane Brunskog
45 30 30 22 72 46 37 31 4 0   25 17   342
  14,2% 9,5% 9,5% 6,9% 22,7% 14,5% 11,7% 9,8% 1,3% 0,0%         33,9%
Glava
22 30 7 1 76 17 5 32 4 0   15 8   209
  11,3% 15,5% 3,6% 0,5% 39,2% 8,8% 2,6% 16,5% 2,1% 0,0%         27,6%
Gunnarskog
30 51 8 16 83 30 11 45 1 0   16 8   291
  10,9% 18,5% 2,9% 5,8% 30,2% 10,9% 4,0% 16,4% 0,4% 0,0%         27,7%
Gunnarskog-Bogen
14 26 6 8 33 23 11 38 1 0   5 1   165
  8,8% 16,3% 3,8% 5,0% 20,6% 14,4% 6,9% 23,8% 0,6% 0,0%         26,7%
Haga Arvika
29 9 18 14 99 44 24 33 3 0   14 9   287
  10,6% 3,3% 6,6% 5,1% 36,3% 16,1% 8,8% 12,1% 1,1% 0,0%         28,4%
Jössefors Arvika
38 6 16 5 55 38 12 23 4 0   20 16   217
  19,3% 3,0% 8,1% 2,5% 27,9% 19,3% 6,1% 11,7% 2,0% 0,0%         23,1%
Mangskog
23 28 10 5 30 11 10 19 2 2   1 0   141
  16,4% 20,0% 7,1% 3,6% 21,4% 7,9% 7,1% 13,6% 1,4% 1,4%         29,5%
Minneberg Arvika
50 13 39 11 101 55 27 36 5 3   23 19   363
  14,7% 3,8% 11,5% 3,2% 29,7% 16,2% 7,9% 10,6% 1,5% 0,9%         30,8%
Ny
19 23 7 4 53 17 13 32 0 8   7 7   183
  10,8% 13,1% 4,0% 2,3% 30,1% 9,7% 7,4% 18,2% 0,0% 4,5%         29,8%
Rosendal Arvika
19 12 25 9 97 42 19 37 6 0   9 8   275
  7,1% 4,5% 9,4% 3,4% 36,5% 15,8% 7,1% 13,9% 2,3% 0,0%         26,6%
Solberga Arvika
60 14 26 29 126 49 28 49 8 9   7 7   405
  15,1% 3,5% 6,5% 7,3% 31,7% 12,3% 7,0% 12,3% 2,0% 2,3%         25,8%
Solvik Arvika
49 28 43 11 100 56 31 35 7 2   24 22   386
  13,5% 7,7% 11,9% 3,0% 27,6% 15,5% 8,6% 9,7% 1,9% 0,6%         31,0%
Stavnäs-Högerud
52 74 23 13 101 52 27 51 14 5   17 17   429
  12,6% 18,0% 5,6% 3,2% 24,5% 12,6% 6,6% 12,4% 3,4% 1,2%         33,8%
Styckåsen Arvika
36 12 20 24 158 41 18 44 15 8   6 6   382
  9,6% 3,2% 5,3% 6,4% 42,0% 10,9% 4,8% 11,7% 4,0% 2,1%         30,6%
Taserud Arvika
44 17 35 24 142 44 15 58 1 3   17 16   400
  11,5% 4,4% 9,1% 6,3% 37,1% 11,5% 3,9% 15,1% 0,3% 0,8%         42,9%
Vikene Brunskog
33 36 10 16 32 28 21 29 3 0   8 5   216
  15,9% 17,3% 4,8% 7,7% 15,4% 13,5% 10,1% 13,9% 1,4% 0,0%         34,8%
Älgå
28 15 16 5 55 28 8 19 6 0   6 5   186
  15,6% 8,3% 8,9% 2,8% 30,6% 15,6% 4,4% 10,6% 3,3% 0,0%         26,1%

valet@val.se