Startsidan
Hämta XML

Säffle

VALNATTSRAPPORTERING

15,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
15,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
7,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
5,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
21,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
8,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
16,2%
Spacer (IE-fix)
JL
1,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
2,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (13)
587 563 271 200 793 322 204 600 61 105   141 124   3847
  15,8% 15,2% 7,3% 5,4% 21,4% 8,7% 5,5% 16,2% 1,6% 2,8%         30,5%
Annelund
23 25 18 5 117 36 17 72 10 11   27 23   361
  6,9% 7,5% 5,4% 1,5% 35,0% 10,8% 5,1% 21,6% 3,0% 3,3%         26,5%
Gillberga
36 56 7 6 35 24 11 36 0 10   6 2   227
  16,3% 25,3% 3,2% 2,7% 15,8% 10,9% 5,0% 16,3% 0,0% 4,5%         31,6%
Höglunda
41 12 37 29 92 33 18 60 10 8   6 6   346
  12,1% 3,5% 10,9% 8,5% 27,1% 9,7% 5,3% 17,6% 2,9% 2,4%         32,9%
Kila
43 51 7 13 30 15 11 23 4 10   9 9   216
  20,8% 24,6% 3,4% 6,3% 14,5% 7,2% 5,3% 11,1% 1,9% 4,8%         37,0%
Långserud
14 45 5 11 27 20 12 28 2 15   5 5   184
  7,8% 25,1% 2,8% 6,1% 15,1% 11,2% 6,7% 15,6% 1,1% 8,4%         34,5%
Silvénska
102 19 53 26 69 30 20 54 6 10   7 7   396
  26,2% 4,9% 13,6% 6,7% 17,7% 7,7% 5,1% 13,9% 1,5% 2,6%         35,2%
Svanskog
32 42 13 8 48 10 6 50 1 8   5 4   223
  14,7% 19,3% 6,0% 3,7% 22,0% 4,6% 2,8% 22,9% 0,5% 3,7%         26,3%
Tegnér
111 52 78 25 120 32 28 95 4 7   15 13   567
  20,1% 9,4% 14,1% 4,5% 21,7% 5,8% 5,1% 17,2% 0,7% 1,3%         39,8%
Tingvalla
47 23 9 18 58 45 17 55 11 6   21 19   310
  16,3% 8,0% 3,1% 6,2% 20,1% 15,6% 5,9% 19,0% 3,8% 2,1%         22,0%
Trätälja
52 33 23 24 88 30 25 45 9 5   11 11   345
  15,6% 9,9% 6,9% 7,2% 26,3% 9,0% 7,5% 13,5% 2,7% 1,5%         27,6%
Tveta
24 52 3 8 21 11 13 25 0 2   10 9   169
  15,1% 32,7% 1,9% 5,0% 13,2% 6,9% 8,2% 15,7% 0,0% 1,3%         31,1%
Värmlandsnäs Norra
31 67 13 15 61 29 14 33 4 8   12 11   287
  11,3% 24,4% 4,7% 5,5% 22,2% 10,5% 5,1% 12,0% 1,5% 2,9%         27,5%
Värmlandsnäs Södra
31 86 5 12 27 7 12 24 0 5   7 5   216
  14,8% 41,1% 2,4% 5,7% 12,9% 3,3% 5,7% 11,5% 0,0% 2,4%         30,4%

valet@val.se