Startsidan

Värmlands län

VALNATTSRAPPORTERING

14,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
8,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
7,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
4,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
30,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
12,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
13,5%
Spacer (IE-fix)
JL
1,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (214)
9791 5815 5076 3375 20934 8871 4039 9242 974 548   2435 1943   71100
  14,3% 8,5% 7,4% 4,9% 30,5% 12,9% 5,9% 13,5% 1,4% 0,8%         33,6%
Arvika (20)
713 475 426 273 1734 792 421 732 112 42   263 204   5983
  12,5% 8,3% 7,4% 4,8% 30,3% 13,8% 7,4% 12,8% 2,0% 0,7%         29,6%
Eda (7)
146 188 56 48 496 164 50 122 20 4   72 47   1366
  11,3% 14,5% 4,3% 3,7% 38,3% 12,7% 3,9% 9,4% 1,5% 0,3%         23,6%
Filipstad (10)
278 106 116 92 1070 506 134 238 42 59   119 95   2760
  10,5% 4,0% 4,4% 3,5% 40,5% 19,2% 5,1% 9,0% 1,6% 2,2%         31,5%
Forshaga (9)
270 225 151 121 1179 346 170 405 62 4   99 69   3032
  9,2% 7,7% 5,1% 4,1% 40,2% 11,8% 5,8% 13,8% 2,1% 0,1%         35,4%
Grums (9)
209 206 83 75 781 276 88 286 23 11   79 63   2117
  10,3% 10,1% 4,1% 3,7% 38,3% 13,5% 4,3% 14,0% 1,1% 0,5%         29,2%
Hagfors (13)
232 221 98 86 1368 604 146 260 30 42   92 72   3179
  7,5% 7,2% 3,2% 2,8% 44,3% 19,6% 4,7% 8,4% 1,0% 1,4%         29,3%
Hammarö (8)
611 128 398 212 1305 476 208 573 64 8   133 111   4116
  15,3% 3,2% 10,0% 5,3% 32,8% 12,0% 5,2% 14,4% 1,6% 0,2%         38,7%
Karlstad (51)
4113 1333 2263 1286 6667 2811 1595 3514 266 122   752 607   24722
  17,2% 5,6% 9,4% 5,4% 27,8% 11,7% 6,7% 14,7% 1,1% 0,5%         38,3%
Kil (9)
395 297 184 195 782 325 152 346 42 30   111 84   2859
  14,4% 10,8% 6,7% 7,1% 28,5% 11,8% 5,5% 12,6% 1,5% 1,1%         32,2%
Kristinehamn (18)
914 446 490 289 1831 781 337 951 72 43   182 166   6336
  14,9% 7,2% 8,0% 4,7% 29,8% 12,7% 5,5% 15,5% 1,2% 0,7%         33,6%
Munkfors (3)
71 86 50 19 465 180 37 105 33 9   35 28   1090
  6,7% 8,2% 4,7% 1,8% 44,1% 17,1% 3,5% 10,0% 3,1% 0,9%         33,9%
Storfors (4)
126 104 49 32 444 195 51 119 15 9   43 34   1187
  11,0% 9,1% 4,3% 2,8% 38,8% 17,0% 4,5% 10,4% 1,3% 0,8%         33,7%
Sunne (13)
506 813 198 183 781 315 201 350 79 41   135 95   3602
  14,6% 23,4% 5,7% 5,3% 22,5% 9,1% 5,8% 10,1% 2,3% 1,2%         34,3%
Säffle (13)
587 563 271 200 793 322 204 600 61 105   141 124   3847
  15,8% 15,2% 7,3% 5,4% 21,4% 8,7% 5,5% 16,2% 1,6% 2,8%         30,5%
Torsby (18)
345 328 98 117 836 557 156 373 37 6   110 85   2963
  12,1% 11,5% 3,4% 4,1% 29,3% 19,5% 5,5% 13,1% 1,3% 0,2%         28,5%
Årjäng (9)
275 296 145 147 402 221 89 268 16 13   69 59   1941
  14,7% 15,8% 7,7% 7,9% 21,5% 11,8% 4,8% 14,3% 0,9% 0,7%         28,1%

valet@val.se