Startsidan

Örebro län

VALNATTSRAPPORTERING

12,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
5,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
7,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
7,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
31,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
11,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
17,3%
Spacer (IE-fix)
JL
1,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (198)
9516 4312 5339 5706 24076 8500 4014 13138 983 285   2673 2179   78542
  12,5% 5,7% 7,0% 7,5% 31,7% 11,2% 5,3% 17,3% 1,3% 0,4%         37,5%
Askersund (12)
399 305 164 264 916 304 130 484 51 5   141 108   3163
  13,2% 10,1% 5,4% 8,7% 30,3% 10,1% 4,3% 16,0% 1,7% 0,2%         34,8%
Degerfors (11)
147 119 79 103 1075 424 81 404 16 5   89 74   2542
  6,0% 4,9% 3,2% 4,2% 43,8% 17,3% 3,3% 16,5% 0,7% 0,2%         32,3%
Hallsberg (13)
367 355 165 277 1557 413 171 648 89 11   196 150   4249
  9,1% 8,8% 4,1% 6,8% 38,4% 10,2% 4,2% 16,0% 2,2% 0,3%         36,0%
Hällefors (5)
167 82 75 42 731 303 62 306 9 5   55 45   1837
  9,4% 4,6% 4,2% 2,4% 41,0% 17,0% 3,5% 17,2% 0,5% 0,3%         30,8%
Karlskoga (18)
1082 213 449 311 2607 866 273 1510 74 33   231 172   7649
  14,6% 2,9% 6,1% 4,2% 35,1% 11,7% 3,7% 20,4% 1,0% 0,4%         32,2%
Kumla (10)
529 369 292 481 1751 517 231 760 74 25   172 147   5201
  10,5% 7,3% 5,8% 9,6% 34,8% 10,3% 4,6% 15,1% 1,5% 0,5%         36,1%
Laxå (7)
141 84 77 134 582 222 59 234 35 4   74 61   1646
  9,0% 5,3% 4,9% 8,5% 37,0% 14,1% 3,8% 14,9% 2,2% 0,3%         33,6%
Lekeberg (6)
217 304 89 183 401 160 79 369 36 16   48 40   1902
  11,7% 16,4% 4,8% 9,9% 21,6% 8,6% 4,3% 19,9% 1,9% 0,9%         35,1%
Lindesberg (21)
710 633 308 276 1823 616 326 1226 72 42   228 182   6260
  11,8% 10,5% 5,1% 4,6% 30,2% 10,2% 5,4% 20,3% 1,2% 0,7%         35,0%
Ljusnarsberg (5)
115 89 39 44 454 181 47 228 33 8   53 45   1291
  9,3% 7,2% 3,2% 3,6% 36,7% 14,6% 3,8% 18,4% 2,7% 0,6%         30,3%
Nora (9)
340 188 180 136 915 329 148 623 35 8   95 74   2997
  11,7% 6,5% 6,2% 4,7% 31,5% 11,3% 5,1% 21,5% 1,2% 0,3%         37,2%
Örebro (81)
5302 1571 3422 3455 11264 4165 2407 6346 459 123   1291 1081   39805
  13,8% 4,1% 8,9% 9,0% 29,2% 10,8% 6,2% 16,5% 1,2% 0,3%         41,3%

valet@val.se