Startsidan

Västmanlands län

VALNATTSRAPPORTERING

15,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
6,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
8,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
5,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
28,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
12,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
16,4%
Spacer (IE-fix)
JL
0,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (150)
10490 4499 5621 3662 19285 8161 3848 11085 377 441   2615 2209   70084
  15,5% 6,7% 8,3% 5,4% 28,6% 12,1% 5,7% 16,4% 0,6% 0,7%         35,6%
Arboga (9)
530 262 229 163 1057 391 204 744 16 9   135 119   3740
  14,7% 7,3% 6,4% 4,5% 29,3% 10,8% 5,7% 20,6% 0,4% 0,2%         35,8%
Fagersta (7)
384 104 132 103 985 600 119 462 50 24   86 58   3049
  13,0% 3,5% 4,5% 3,5% 33,2% 20,2% 4,0% 15,6% 1,7% 0,8%         31,9%
Hallstahammar (12)
361 190 208 176 1320 482 172 522 22 18   152 130   3623
  10,4% 5,5% 6,0% 5,1% 38,0% 13,9% 5,0% 15,0% 0,6% 0,5%         32,8%
Heby (10)
290 625 146 203 722 416 153 590 36 10   122 109   3313
  9,1% 19,6% 4,6% 6,4% 22,6% 13,0% 4,8% 18,5% 1,1% 0,3%         32,1%
Kungsör (6)
291 322 123 92 568 238 103 390 0 4   83 76   2214
  13,7% 15,1% 5,8% 4,3% 26,7% 11,2% 4,8% 18,3% 0,0% 0,2%         35,6%
Köping (16)
810 506 333 311 1811 861 219 1027 16 49   254 218   6197
  13,6% 8,5% 5,6% 5,2% 30,5% 14,5% 3,7% 17,3% 0,3% 0,8%         32,9%
Norberg (5)
150 78 57 22 442 313 81 275 3 2   60 56   1483
  10,5% 5,5% 4,0% 1,5% 31,1% 22,0% 5,7% 19,3% 0,2% 0,1%         32,3%
Sala (15)
772 881 320 290 1397 732 355 1096 22 33   230 197   6128
  13,1% 14,9% 5,4% 4,9% 23,7% 12,4% 6,0% 18,6% 0,4% 0,6%         36,9%
Skinnskatteberg (4)
105 92 45 31 375 266 49 192 10 4   34 27   1203
  9,0% 7,9% 3,8% 2,7% 32,1% 22,8% 4,2% 16,4% 0,9% 0,3%         33,2%
Surahammar (6)
210 99 133 84 945 369 114 306 14 11   102 89   2387
  9,2% 4,3% 5,8% 3,7% 41,4% 16,1% 5,0% 13,4% 0,6% 0,5%         32,0%
Västerås (60)
6587 1340 3895 2187 9663 3493 2279 5481 188 277   1357 1130   36747
  18,6% 3,8% 11,0% 6,2% 27,3% 9,9% 6,4% 15,5% 0,5% 0,8%         37,4%

valet@val.se