Startsidan

Gävleborgs län

VALNATTSRAPPORTERING

10,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
7,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
6,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
4,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
26,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
14,4%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
6,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
18,5%
Spacer (IE-fix)
JL
0,9%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
5,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (191)
6978 5204 4208 2708 17895 9756 4089 12593 639 3830   1992 1576   69892
  10,3% 7,7% 6,2% 4,0% 26,4% 14,4% 6,0% 18,5% 0,9% 5,6%         32,4%
Bollnäs (21)
510 823 277 214 1174 775 318 1045 17 211   213 158   5577
  9,5% 15,3% 5,2% 4,0% 21,9% 14,4% 5,9% 19,5% 0,3% 3,9%         26,8%
Gävle (50)
3216 937 2101 981 6715 3383 1773 4302 379 271   709 568   24767
  13,4% 3,9% 8,7% 4,1% 27,9% 14,1% 7,4% 17,9% 1,6% 1,1%         34,9%
Hofors (6)
190 154 127 51 982 360 95 343 40 84   68 55   2494
  7,8% 6,3% 5,2% 2,1% 40,5% 14,8% 3,9% 14,1% 1,6% 3,5%         31,5%
Hudiksvall (28)
827 833 321 323 1992 1314 569 1882 22 1607   249 195   9939
  8,5% 8,6% 3,3% 3,3% 20,6% 13,6% 5,9% 19,4% 0,2% 16,6%         34,4%
Ljusdal (16)
357 361 227 132 898 669 301 876 16 542   118 108   4497
  8,2% 8,2% 5,2% 3,0% 20,5% 15,3% 6,9% 20,0% 0,4% 12,4%         29,1%
Nordanstig (9)
122 314 82 117 393 292 106 534 13 385   75 48   2433
  5,2% 13,3% 3,5% 5,0% 16,7% 12,4% 4,5% 22,6% 0,6% 16,3%         31,3%
Ockelbo (7)
132 227 53 30 455 325 53 277 6 12   36 28   1606
  8,4% 14,5% 3,4% 1,9% 29,0% 20,7% 3,4% 17,6% 0,4% 0,8%         33,8%
Ovanåker (12)
188 508 106 296 560 189 117 439 0 88   125 74   2616
  7,5% 20,4% 4,3% 11,9% 22,5% 7,6% 4,7% 17,6% 0,0% 3,5%         27,5%
Sandviken (23)
945 510 636 349 3049 1410 440 1510 98 94   216 187   9257
  10,5% 5,6% 7,0% 3,9% 33,7% 15,6% 4,9% 16,7% 1,1% 1,0%         32,1%
Söderhamn (19)
491 537 278 215 1677 1039 317 1385 48 536   183 155   6706
  7,5% 8,2% 4,3% 3,3% 25,7% 15,9% 4,9% 21,2% 0,7% 8,2%         31,7%

valet@val.se