Startsidan

Västernorrlands län

VALNATTSRAPPORTERING

9,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
8,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
5,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
5,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
30,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
15,1%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
6,3%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
15,6%
Spacer (IE-fix)
JL
0,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
3,7%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (174)
5917 5150 3656 3246 19140 9546 3973 9851 510 2334   2004 1614   65327
  9,3% 8,1% 5,8% 5,1% 30,2% 15,1% 6,3% 15,6% 0,8% 3,7%         34,1%
Härnösand (17)
814 585 436 336 2106 1037 702 1088 44 111   236 195   7495
  11,2% 8,1% 6,0% 4,6% 29,0% 14,3% 9,7% 15,0% 0,6% 1,5%         37,8%
Kramfors (15)
415 713 149 201 1962 908 306 742 38 129   170 138   5733
  7,5% 12,8% 2,7% 3,6% 35,3% 16,3% 5,5% 13,3% 0,7% 2,3%         34,9%
Sollefteå (17)
431 473 176 191 1760 889 302 1011 18 86   199 145   5536
  8,1% 8,9% 3,3% 3,6% 33,0% 16,7% 5,7% 18,9% 0,3% 1,6%         32,7%
Sundsvall (64)
2761 1298 1962 1047 6317 3620 1569 3870 315 1203   662 566   24624
  11,5% 5,4% 8,2% 4,4% 26,4% 15,1% 6,5% 16,2% 1,3% 5,0%         33,7%
Timrå (10)
248 252 173 152 1380 784 223 653 48 166   143 106   4222
  6,1% 6,2% 4,2% 3,7% 33,8% 19,2% 5,5% 16,0% 1,2% 4,1%         30,9%
Ånge (10)
137 210 62 63 795 370 108 326 30 508   58 44   2667
  5,3% 8,0% 2,4% 2,4% 30,5% 14,2% 4,1% 12,5% 1,1% 19,5%         31,0%
Örnsköldsvik (41)
1111 1619 698 1256 4820 1938 763 2161 17 131   536 420   15050
  7,7% 11,2% 4,8% 8,7% 33,2% 13,4% 5,3% 14,9% 0,1% 0,9%         34,9%

valet@val.se