Startsidan

Västerbottens län

VALNATTSRAPPORTERING

6,5%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
6,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
6,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
5,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
20,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
41,0%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
3,8%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
9,0%
Spacer (IE-fix)
JL
0,2%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
0,6%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Valnattsammanställning, skapad 20040613 23:22

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (171)
4973 5055 5084 4006 15868 31570 2924 6918 184 482   1809 1296   78873
  6,5% 6,6% 6,6% 5,2% 20,6% 41,0% 3,8% 9,0% 0,2% 0,6%         39,8%
Bjurholm (1)
83 95 79 55 151 185 13 55 3 9   7 5   735
  11,4% 13,0% 10,9% 7,6% 20,7% 25,4% 1,8% 7,6% 0,4% 1,2%         35,7%
Dorotea (4)
29 55 41 14 213 306 8 80 0 13   17 11   776
  3,8% 7,2% 5,4% 1,8% 28,1% 40,3% 1,1% 10,5% 0,0% 1,7%         30,8%
Lycksele (10)
194 168 195 304 706 1559 76 257 13 25   75 53   3572
  5,5% 4,8% 5,6% 8,7% 20,2% 44,6% 2,2% 7,3% 0,4% 0,7%         36,2%
Malå (2)
48 33 45 29 209 344 13 34 0 11   29 16   795
  6,3% 4,3% 5,9% 3,8% 27,3% 44,9% 1,7% 4,4% 0,0% 1,4%         29,0%
Nordmaling (7)
117 247 125 135 438 720 36 136 3 11   45 37   2013
  5,9% 12,6% 6,4% 6,9% 22,3% 36,6% 1,8% 6,9% 0,2% 0,6%         34,2%
Norsjö (4)
51 111 43 84 201 586 14 103 0 4   18 15   1215
  4,3% 9,3% 3,6% 7,0% 16,8% 49,0% 1,2% 8,6% 0,0% 0,3%         34,4%
Robertsfors (4)
112 427 87 139 351 718 37 193 0 9   50 30   2123
  5,4% 20,6% 4,2% 6,7% 16,9% 34,6% 1,8% 9,3% 0,0% 0,4%         39,2%
Skellefteå (50)
1225 1405 1359 1182 5494 8249 758 2172 83 142   560 402   22629
  5,6% 6,4% 6,2% 5,4% 24,9% 37,4% 3,4% 9,8% 0,4% 0,6%         40,5%
Sorsele (3)
38 23 28 49 125 341 28 54 0 1   23 13   710
  5,5% 3,3% 4,1% 7,1% 18,2% 49,6% 4,1% 7,9% 0,0% 0,1%         30,3%
Storuman (7)
140 81 72 134 299 816 42 249 9 1   33 21   1876
  7,6% 4,4% 3,9% 7,3% 16,2% 44,3% 2,3% 13,5% 0,5% 0,1%         35,6%
Umeå (57)
2552 1713 2721 1421 6350 14776 1743 3024 55 241   800 599   35396
  7,4% 5,0% 7,9% 4,1% 18,4% 42,7% 5,0% 8,7% 0,2% 0,7%         42,6%
Vilhelmina (8)
84 127 70 153 398 981 44 248 11 1   51 38   2168
  4,0% 6,0% 3,3% 7,2% 18,8% 46,3% 2,1% 11,7% 0,5% 0,0%         36,9%
Vindeln (6)
131 198 90 122 258 586 32 113 2 6   32 15   1570
  8,5% 12,9% 5,9% 7,9% 16,8% 38,1% 2,1% 7,3% 0,1% 0,4%         34,1%
Vännäs (5)
124 276 96 135 456 1045 67 97 2 8   45 26   2351
  5,4% 12,0% 4,2% 5,9% 19,8% 45,3% 2,9% 4,2% 0,1% 0,3%         36,9%
Åsele (3)
45 96 33 50 219 358 13 103 3 0   24 15   944
  4,9% 10,4% 3,6% 5,4% 23,8% 38,9% 1,4% 11,2% 0,3% 0,0%         35,0%

valet@val.se