Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2009

2009-06-07 23:00:22

Rösta i vallokal - Uppsala

Här finns kartor och adresser till alla vallokaler inför valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009.

Klicka på ett område i kartan, välj område i menyn till vänster för att hitta en vallokal eller se vallokalerna i tabell nedan.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Uppsala - kontakta

Valnämnden i Uppsala kommun

http://www.uppsala.se

018-7271301

Valdistrikt Vallokal Gatuadress
1 Norra Luthagen Fyrisskolan Götgatan 17-21
2 Södra Svartbäcken Karl-Johansgården ing A-B Svartbäcksgatan 52
3 Norra Kapellgärdet Vuxenutbildningen Lärlingen Vattholmavägen 16 C
4 Södra Kapellgärdet Ringarens Förskola Väktargatan 38
5 Luthagen-Eriksdal Ramund Servicehus Dalgatan 3
6 Centrala Luthagen Sverkerskolan Sysslomansgatan 34
7 Östra Luthagen Fyrisskolan Götgatan 17-21
8 Norra Centrum Cederbladskolan vuxenutbild S:t Olofsgatan
9 Västra Höganäs Socialtjänsten IFO Noatun Väderkvarnsgatan 17 C:3
10 Östra Höganäs Höganäs Förskola Alriksgatan 7
11 Norra Kvarngärdet Botulvs förskola Torkelsgatan 40
12 Södra Kvarngärdet Kvarngärdesskolan Thunmansgatan 47
13 Sydvästra Luthagen Tiundaskolan Tiundagatan 26
14 Observatoriet Karlavagnens förskola Rackarbergsgatan 3
15 Skolparken Katedralskolan Skolgatan 2
16 Fjärdingen Uppsala Studentkår Övre Slottsgatan 7
17 Södra Centrum Stadshuset Vaksalagatan 15
18 Fålhagen-Östra Station Vaksalaskolan Vaksala Torg
19 Fålhagen-Vaksala Torg Vaksalaskolan Vaksala Torg
20 Petterslund-Almtuna Almtunaskolan Oxelgatan 13/Björkgatan 23
21 Norra Kungsängen Träffpunkt Gudrun Kungsängsgatan 33 C
22 Fålhagen-Almtuna Celsiusskolan Björkgatan 8
23 Portalgatan Bridgens Hus Vattholmavägen 18
24 Södra Kungsängen Munin Strandbodgatan 1
25 Tiundaskolan Tiundaskolan Tiundagatan 26
26 Rackarberget Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10 A
27 Fyrisvall-Librobäck Seminariet Cafeterialokal Seminariegatan 1
28 Sankt Johannes Linnéskolan Västra Strandgatan 11
29 Centrum Nannaskolans aula Kungsgatan 26
30 Vaksalagatan-Njord Socialtjänsten IFO Noatun Väderkvarnsgatan 17 C:3
31 Luthagen-Husbyborg Stabby Prästgård Stabby Backe
32 Stenhagen-Herrhagen Opalens förskola Herrhagsvägen 150
33 Stenhagen-Berthåga Stenhagenskolan Kullerstensvägen 6
34 Södra Flogsta Ekebygymnasiet, sal G 20 Ekebyvägen 10 C
35 Norra Flogsta Voxenåsens förskola Oslogatan 127
36 Rickomberga Resurs & Kunskapcentrum Gösta Wahlströms Väg 2
37 Ekeby-Studentstaden Ekebygymnasiet, sal G 21 Ekebyvägen 10 C
38 Kungsgärdet Bergaskolan Norbyvägen 25
39 Kåbo Bergaskolan Norbyvägen 25
40 Eriksberg-Håga Orstenens Servicehus Granitvägen 5
41 Eriksberg-Västertorg Eriksbergsskolan Granitvägen 14
42 Eriksberg Hågadalsskolan Granitvägen 14 C
43 Eriksberg-Täljstenen Silikatets förskola Kvickstensvägen 1
44 Västra Norby Diamantens förskola Eksoppsvägen 1
45 Östra Norby Malmaskolan Björkhagsvägen 6
46 Östra Stenhagen Stenhagensbiblioteket Herrhagsvägen 10
47 Västra Flogsta Flogstaskolan Flogstavägen 105
48 Sernanders väg Flogstaskolan Flogstavägen 105
50 Yrsaparken-Nyby gård Nyby Servicehus Leopoldsgatan 5
51 Tuna Backar-Ärna Alléns förskola Tunagatan 9
52 Gamla Uppsala Kaplansgården Groaplan
53 Södra Nyby Fredrika Bremerskolan Fredrika Bremergatan
54 Norra Nyby Nyby Servicehus Leopoldsgatan 5
55 Svartbäcken-Tuna Backar Tunabergsskolan Väpnargatan 19
56 Tuna Backar Tunabergsskolan Väpnargatan 19
57 Norra Svartbäcken Domarringens skola Swedenborgsgatan 74
58 Norra Löten Heidenstamssskolan Heidenstamsgatan 67
59 Södra Löten Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71
60 Bellmansgatan Bellmansskolan Bellmansgatan 64
61 Vaksala-Jälla Kamomillens förskola Kamomillgatan 38
62 Norra Gränby Gränbyskolan Liljefors Torg 1
63 Västra Gränby Gränbyskolan Liljefors Torg 1
64 Södra Gränby Liljeforsskolan Liljefors Torg 1
65 Norra Salabacke Källparkens förskola Johannesbäcksgatan 78 K
66 Västra Salabacke Johannelundsgården Brantingstorg
67 Källparken Salabacke förskola Skomakargatan 28
68 Norra Årsta Årstaskolan Sparrisgatan 4
69 Centrala Årsta Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83
70 Södra Salabacke Johannesbäcksskolan Verkmästargatan 21
71 Östra Salabacke Servicehuset Snickaren Snickargatan 2
72 Södra Årsta Årstagården Fyrislundsgatan 66
73 Slavsta GUC Palmbladsgatan 14
74 Östra Årsta GUC Palmbladsgatan 14
75 Skomakarberget Salabackekyrkan Lästmakargatan 7 B
76 Byggmästaren Brantingsskolan, foajén Hj Brantingsgatan 37
81 Ulleråker Uppsala folkhögskola Ulleråkersvägen 21
82 Gottsunda-Vårdsätra Förskolan Växthuset Eksätravägen 2
83 Norra Valsätra Valsätrakyrkan Bernadottevägen 48
84 Sunnersta-Ultuna Sunnersta Församlingshem Sunnerstavägen 37
85 Norra Gottsunda Växthuset 3 Stenhammarsvägen 3
86 Södra Valsätra Bäcklösaskolan Linrepevägen 17
87 Västra Gottsunda Treklangens Skola Valthornsvägen 19
88 Mellersta Gottsunda Fritidsgården Valthornsvägen 13
89 Södra Gottsunda Dirigentens förskola Solistvägen 65
90 Norra Sunnersta Sunnerstaskolan Dag Hammarskjölds Väg 239
91 Södra Sunnersta Sunnerstaskolan Dag Hammarskjölds Väg 239
92 Mellersta Sunnersta Orrparkens förskola Svankärrsvägen 39
101 Bergbrunna-Uppsävja-Danmark Uppsävjaskolan Akademivägen 2
102 Nåntuna-Vilan Uppsävjaskolan Akademivägen 2
103 Nåntuna Nåntunaskolan Vävstolsvägen 9
104 Norra Sävja Sävja förskola Ölandsresan 1
105 Södra Sävja Sävja skola Västgötaresan 133
106 Mellersta Sävja Stordammens skola Västgötaresan 131
109 Funbo Funbo Kyrkskola Funbo 14
110 Balingsta-Ramsta-Hagby Ramstaskolan Ramsta
114 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker Dalby Bygdegård Dalby
117 Vänge-Läby Vänge Skola Prostvägen 1
127 Åland-Skogstibble Ålands Bygdegård Ålands Österby
128 Järlåsa Järlåsa Skola Gripensvärdsvägen 2
129 Jumkil-Åkerby Jumkils Skola
130 Börje Börje skola
131 Åkerlänna Åkerlänna Bygdegård Bälinge Berg 117
132 Bälinge glesbygd Bälinge Bygdegård Kyrkstigen
133 Lövstalöt Lövstalöts förskola Tårpilsvägen 27
134 Bälinge tätort Bälinge Skola Stenvägen 2
135 Skuttunge Skuttunge Bygdegård Hagby
136 Skyttorp-Tensta Skyttorps Skola Gullsjövägen 4
137 Vattholma Vattholma Skola Malmvågsvägen 4
141 Västra Storvreta Pluggparadiset Fullerövägen 5
142 Östra Storvreta Storvretabiblioteket Fullerövägen 1
143 Storvreta-Lyckebo Lyckebo förskola Norrskensvägen 13
146 Björklinge glesbygd Björkvallsskolan Ramsjövägen
147 Björklinge tätort Björkvallsskolan Ramsjövägen 3
151 Viksta Viksta Bygdegård Viksta by
152 Knutby Knutbygården Gränsta
153 Faringe-Bladåker Faringe Bygdegård Kyrkbyn 103
154 Almunge Almunge Skola
155 Länna Länna Skola
176 Stavby Stavby Skola Stavby
177 Tuna Tuna kyrkstuga Tuna
178 Gåvsta-Rasbo Gåvsta Skola Gåvstavägen 11
180 Rasbokil Rasbokil Bygdegård Rasbokils-Tibble 51

http://www.val.se