Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2009

2009-06-11 16:09:57

Val till Europaparlamentet - Röster Ystad

Samtliga 19 valdistrikt räknade

Protokoll val till Europaparlamentet 2009-06-07

Observera att Sveriges antal ledamöter i Europaparlamentet den 1 december 2011 ökade från 18 till 20.

Läs protokollet med mandatfördelningen från den 1 december 2011

Se alla nuvarande ledamöter här

24,98%
5,95%
13,96%
2,42%
25,04%
2,61%
7,45%
2,40%
5,85%
6,69%
2,51%
0,12%
M C FP KD S V MP JL SD PP FI ÖVR
Valdeltagande
2009: 40,74%
+6,89
2004: 33,85%

Röstfördelning - Ystad

Förk. Parti Antal
2009
Andel
2009
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2004
Andel
2004
M Moderata Samlingspartiet 2246 24,98% +401 -1,46 1845 26,44%
C Centerpartiet 535 5,95% +36 -1,20 499 7,15%
FP Folkpartiet liberalerna 1255 13,96% +677 +5,67 578 8,29%
KD Kristdemokraterna 218 2,42% +23 -0,37 195 2,79%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2251 25,04% +176 -4,71 2075 29,75%
V Vänsterpartiet 235 2,61% -226 -3,99 461 6,60%
MP Miljöpartiet de gröna 670 7,45% +383 +3,34 287 4,11%
JL Junilistan 216 2,40% -664 -10,21 880 12,61%
SD Sverigedemokraterna 526 5,85% +373 +3,66 153 2,19%
PP Piratpartiet 601 6,69%        
FI Feministiskt initiativ 226 2,51%        
ÖVR Övriga partier 11 0,12% +8 +0,08 3 0,04%
  Giltiga röster 8990 100,00% +2014   6976 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 203 2,20% -14 -0,80 217 3,01%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,23% -3 -0,10 24 0,33%
VDT Valdeltagande 9214 40,74% +1997 +6,89 7217 33,85%
  Antal röstberättigade 22615          

Röstfördelning per valdistrikt - Ystad

Område M C FP KD S V MP JL SD PP FI ÖVR BLANK OG VDT
Bellevue N 27,47% 4,03% 10,99% 2,56% 32,05% 2,38% 3,85% 2,75% 4,76% 7,69% 1,28% 0,18% 2,85%   37,22%
Bellevue S-Edvinshem SÖ 19,41% 2,38% 12,87% 2,97% 31,68% 2,38% 8,91% 2,97% 6,53% 8,12% 1,58% 0,20% 3,44% 0,19% 38,30%
Edvinshem-Västra Sjöstaden-Åkesholm 21,52% 3,74% 13,27% 2,06% 35,44% 1,93% 6,44% 2,58% 5,03% 6,31% 1,68%   2,02% 0,25% 43,77%
Egna hem-Solbacken SÖ 28,43% 4,06% 13,54% 1,35% 25,73% 2,71% 7,35% 2,32% 5,03% 6,19% 3,29%   3,18%   42,82%
Gamla staden centrum 26,88% 1,99% 17,35% 3,13% 20,77% 1,71% 9,39% 1,56% 4,69% 7,11% 5,41%   1,54% 0,14% 41,62%
Gamla staden-Gjuteriet 30,23% 3,82% 20,60% 1,16% 19,93% 2,49% 7,64% 1,66% 5,98% 4,98% 1,50%   0,98% 0,49% 40,87%
Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga 22,34% 18,51% 14,68% 1,28% 17,87% 2,34% 7,02% 1,70% 4,47% 5,32% 4,47%   1,88% 0,21% 42,48%
Hälsobacken 22,10% 3,50% 12,04% 3,28% 31,95% 3,06% 8,75% 3,28% 5,69% 5,47% 0,66% 0,22% 1,71% 0,64% 43,45%
Köpingebro 24,01% 3,58% 8,24% 1,43% 34,41% 1,43% 4,30% 3,94% 8,24% 10,04%   0,36% 2,45%   34,67%
Löderup m fl 23,80% 20,40% 13,03% 3,68% 13,60% 2,27% 7,37% 1,13% 5,38% 6,52% 2,83%   0,28%   35,65%
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp 28,01% 10,57% 18,92% 2,21% 15,97% 2,70% 5,41% 2,46% 6,14% 4,91% 2,46% 0,25% 1,44% 0,72% 38,91%
Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl 20,66% 18,82% 11,81%   14,76% 2,21% 12,92% 1,85% 8,12% 6,27% 2,58%   0,73%   37,60%
Solbacken N 17,80% 1,91% 10,81% 2,75% 36,65% 2,12% 6,36% 2,97% 8,26% 8,90% 1,27% 0,21% 3,65% 0,61% 39,57%
St Herrestad-Hedeskoga-Bussjö m fl 23,81% 8,52% 11,28% 1,75% 25,06% 3,26% 8,02% 3,01% 7,52% 6,52% 1,25%   4,55%   33,98%
Surbrunnen-Östra förstaden N 19,62% 2,08% 10,19% 3,02% 32,08% 3,96% 7,55% 3,58% 5,28% 8,30% 4,34%   2,03%   33,79%
Svarte-Snårestad-Bjäresjö m fl 30,66% 4,10% 15,15% 1,60% 19,79% 3,74% 8,56% 1,78% 6,42% 5,88% 2,14% 0,18% 2,09% 0,17% 48,07%
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 24,02% 14,71% 14,22% 7,35% 10,29% 3,43% 8,33% 3,92% 4,90% 4,90% 3,43% 0,49% 2,86%   35,65%
Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem 28,57% 2,71% 16,00% 3,14% 23,57% 2,86% 5,71% 1,71% 5,57% 6,00% 3,71% 0,43% 1,68% 0,14% 39,99%
I vallokal ej räknade röster 34,45% 3,78% 13,87% 3,36% 9,66% 3,36% 12,18% 2,10% 6,30% 9,24% 1,68%   3,23% 0,81%  
Ystad 24,98% 5,95% 13,96% 2,42% 25,04% 2,61% 7,45% 2,40% 5,85% 6,69% 2,51% 0,12% 2,20% 0,23% 40,74%

Röstfördelning övriga partier - Ystad

Parti Antal
2009
Andel
2009
Antal
2004
Andel
2004
Sveriges Nationella Demokratiska Parti 2 0,02%    
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,02%    
ArbetarInitiativet Antikapitalistiskt EU-motstånd för jobb, välfärd och klimatet 1 0,01%    
Blankledamöterna 1 0,01%    
Nationaldemokraterna     1 0,01%
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2009 5 0,06% 2 0,03%
Totalt övriga partier 11 0,12% 3 0,04%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Ystad

Handskriven beteckning Antal
2009
Kalle Anka Partiet 2
Gudrun Schamans Parti 1
Kvinnopartiet 1
Skånepartiet 1
Röster på partier som ej beställt valsedlar totalt 5

http://www.val.se