Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2009

2009-06-11 16:09:57

Val till Europaparlamentet - Röster Trelleborg

Samtliga 29 valdistrikt räknade

Protokoll val till Europaparlamentet 2009-06-07

Observera att Sveriges antal ledamöter i Europaparlamentet den 1 december 2011 ökade från 18 till 20.

Läs protokollet med mandatfördelningen från den 1 december 2011

Se alla nuvarande ledamöter här

21,91%
4,81%
12,44%
3,09%
28,59%
3,00%
6,36%
2,10%
9,99%
6,32%
1,26%
0,13%
M C FP KD S V MP JL SD PP FI ÖVR
Valdeltagande
2009: 38,73%
+8,79
2004: 29,94%

Röstfördelning - Trelleborg

Förk. Parti Antal
2009
Andel
2009
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2004
Andel
2004
M Moderata Samlingspartiet 2611 21,91% +787 +0,72 1824 21,19%
C Centerpartiet 573 4,81% +3 -1,81 570 6,62%
FP Folkpartiet liberalerna 1482 12,44% +884 +5,49 598 6,95%
KD Kristdemokraterna 368 3,09% +76 -0,30 292 3,39%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3407 28,59% +460 -5,64 2947 34,23%
V Vänsterpartiet 357 3,00% -204 -3,52 561 6,52%
MP Miljöpartiet de gröna 758 6,36% +391 +2,10 367 4,26%
JL Junilistan 250 2,10% -843 -10,60 1093 12,70%
SD Sverigedemokraterna 1191 9,99% +843 +5,95 348 4,04%
PP Piratpartiet 753 6,32%        
FI Feministiskt initiativ 150 1,26%        
ÖVR Övriga partier 16 0,13% +7 +0,03 9 0,10%
  Giltiga röster 11916 100,00% +3307   8609 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 291 2,38% +4 -0,84 287 3,22%
OG Ogiltiga röster - övriga 31 0,25% +18 +0,11 13 0,15%
VDT Valdeltagande 12238 38,73% +3329 +8,79 8909 29,94%
  Antal röstberättigade 31595          

Röstfördelning per valdistrikt - Trelleborg

Område M C FP KD S V MP JL SD PP FI ÖVR BLANK OG VDT
Trelleborgs Andra, Östra 22,73% 5,49% 13,65% 3,55% 26,67% 2,81% 6,18% 2,20% 8,90% 6,33% 1,37% 0,11% 2,03% 0,28% 38,04%
Akka 14,06% 3,51% 10,22% 5,43% 41,85% 1,92% 4,47% 0,96% 11,18% 4,79% 1,60%   3,09% 0,31% 39,66%
Barnängen-Rådmansgatan 19,41% 1,97% 12,83% 2,30% 31,91% 3,29% 8,22%   14,14% 5,26% 0,66%   2,56% 0,32% 33,09%
Beddingestrand-Källstorp-Jordberga 30,76% 9,18% 17,93% 4,52% 13,41% 2,48% 6,71% 3,64% 5,39% 3,06% 2,92%   1,29% 0,14% 44,85%
Dalköpinge-Gislövs by 23,89% 3,17% 13,11% 5,07% 25,79% 2,75% 8,03% 2,54% 9,73% 5,29% 0,63%   3,46% 0,41% 42,89%
Fagerängen-Östra stranden 15,87% 0,76% 10,33% 1,26% 42,07% 5,54% 6,80% 2,02% 8,56% 6,05% 0,50% 0,25% 1,24% 0,25% 29,79%
Gislövs läge-Gislövs Strandmark 34,02% 4,64% 17,70% 5,50% 14,26% 1,89% 5,50% 2,58% 5,67% 7,04% 1,20%   2,01% 0,34% 49,05%
Gylle-Bösarp 26,73% 15,84% 14,85% 2,48% 12,87% 0,50% 7,92% 2,48% 8,91% 5,45% 1,98%   1,94%   43,74%
Johan Kocksgatan-Möllaregatan 15,75% 2,50% 9,50% 1,75% 35,50% 6,00% 7,50% 2,00% 10,00% 9,00% 0,50%   2,20%   28,88%
Järnvägsgatan-Söderslättsgatan 19,30% 2,46% 11,91% 4,11% 32,44% 2,26% 4,72% 2,67% 10,27% 8,21% 1,23% 0,41% 1,60% 0,80% 32,24%
Klagstorp-Äspö 20,66% 11,81% 11,81% 1,85% 18,82% 3,32% 7,38% 1,11% 13,28% 7,38% 2,58%   1,09%   40,96%
Pilevall-Kyrkoköpinge 13,29% 2,45% 11,19% 3,85% 45,45% 1,75% 3,50% 3,15% 8,04% 6,64% 0,70%   2,37% 0,68% 31,09%
Simremarken-Böste-Södra Åby 30,28% 16,09% 15,77% 3,15% 9,46% 2,84% 7,57% 0,95% 6,62% 6,31% 0,95%   1,85% 0,31% 44,63%
Smygehamn 25,42% 6,93% 20,38% 3,78% 19,33% 2,10% 5,46% 2,73% 6,30% 5,67% 1,89%   1,24%   43,27%
Österlid-Sockenvägen 7,69% 1,60% 6,09% 1,60% 53,53% 1,92% 1,92% 0,64% 15,06% 8,97% 0,32% 0,64% 2,80% 0,31% 26,46%
I vallokal ej räknade röster 37,19% 1,65% 9,92% 2,48% 10,74% 3,31% 9,09% 4,13% 6,61% 10,74% 3,31% 0,83% 3,20%    
Trelleborgs Första, Västra-Norra 21,18% 4,20% 11,35% 2,67% 30,31% 3,16% 6,52% 2,00% 10,97% 6,31% 1,16% 0,16% 2,69% 0,23% 39,37%
Alstad-Villie-Minnesberg 22,88% 11,11% 13,94% 0,87% 15,47% 3,27% 6,97% 3,05% 14,38% 5,45% 2,61%   2,13%   42,83%
Anderslöv 20,54% 7,21% 8,71% 1,63% 26,53% 4,08% 9,12% 3,13% 11,43% 5,31% 1,90% 0,41% 2,52% 0,13% 42,85%
Centrum-Söderslättsgymnasiet 21,94% 1,41% 9,72% 3,29% 34,01% 4,39% 4,39% 1,57% 10,66% 7,52% 1,10%   2,30%   33,99%
Granlunda-Knäckekärr 23,03% 1,92% 9,98% 5,18% 33,97% 1,73% 4,99% 3,45% 10,75% 3,65% 0,77% 0,58% 2,78% 0,56% 38,69%
Grönby-Önnarp 26,38% 14,89% 11,49% 4,26% 14,04% 2,98% 7,66% 0,85% 8,09% 7,23% 2,13%   3,29%   39,26%
Hallabacken-Prästahejdan 14,00% 1,43% 13,43% 3,43% 38,00% 1,14% 3,71% 1,43% 13,14% 9,43% 0,57% 0,29% 2,78%   35,09%
Högalid-Söderslättshallen 8,01% 0,70% 8,01% 1,74% 45,99% 3,48% 7,32% 2,79% 12,20% 8,36% 1,05% 0,35% 0,69%   37,05%
Kattebäck 20,46% 1,38% 13,08% 3,08% 36,92% 3,69% 3,85% 1,23% 8,77% 6,31% 1,23%   3,40% 0,44% 34,11%
Liljeborg-Parken 13,32% 1,83% 8,09% 2,35% 45,17% 2,35% 8,09% 2,09% 11,49% 4,70% 0,52%   3,03% 0,25% 31,60%
Skegrie-Stavstensudde-Fuglie 33,33% 5,98% 14,53% 3,28% 17,66% 1,99% 6,70% 1,00% 8,69% 5,27% 1,42% 0,14% 2,34% 0,83% 47,63%
Stavstensvägen-Bäckaskolan 22,12% 1,52% 12,12% 3,33% 29,70% 2,42% 6,06% 2,12% 12,12% 7,27% 0,91% 0,30% 3,78% 0,29% 38,39%
Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv 22,10% 8,61% 11,61% 1,50% 18,35% 3,37% 9,36% 1,50% 17,60% 5,62% 0,37%   1,84%   47,72%
Vannhög-Västervång 16,44% 1,21% 10,90% 0,87% 41,52% 4,33% 5,88% 1,90% 9,86% 6,92% 0,17%   3,67%   36,67%
I vallokal ej räknade röster 24,03% 3,90% 14,94% 3,25% 15,58% 4,55% 14,94% 0,65% 6,49% 11,04% 0,65%   1,91%    
Trelleborg 21,91% 4,81% 12,44% 3,09% 28,59% 3,00% 6,36% 2,10% 9,99% 6,32% 1,26% 0,13% 2,38% 0,25% 38,73%

Röstfördelning övriga partier - Trelleborg

Parti Antal
2009
Andel
2009
Antal
2004
Andel
2004
Sveriges Nationella Demokratiska Parti 3 0,03%    
Nationaldemokraterna 3 0,03% 2 0,02%
666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan 1 0,01%    
ArbetarInitiativet Antikapitalistiskt EU-motstånd för jobb, välfärd och klimatet 1 0,01%    
Europeiska Arbetarpartiet-EAP     1 0,01%
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2009 8 0,07% 6 0,07%
Totalt övriga partier 16 0,13% 9 0,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Trelleborg

Handskriven beteckning Antal
2009
SPI 3
Skånepartiet 3
Hachepartiet 1
Trelleborgspartiet 1
Röster på partier som ej beställt valsedlar totalt 8

http://www.val.se