Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2009

2009-06-11 16:09:57

Val till Europaparlamentet - Röster Öckerö

Samtliga 13 valdistrikt räknade

Protokoll val till Europaparlamentet 2009-06-07

Observera att Sveriges antal ledamöter i Europaparlamentet den 1 december 2011 ökade från 18 till 20.

Läs protokollet med mandatfördelningen från den 1 december 2011

Se alla nuvarande ledamöter här

19,80%
1,63%
14,93%
14,86%
23,18%
2,75%
8,06%
4,14%
2,06%
6,96%
1,52%
0,11%
M C FP KD S V MP JL SD PP FI ÖVR
Valdeltagande
2009: 48,59%
+10,24
2004: 38,35%

Röstfördelning - Öckerö

Förk. Parti Antal
2009
Andel
2009
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2004
Andel
2004
M Moderata Samlingspartiet 885 19,80% +301 +2,59 584 17,21%
C Centerpartiet 73 1,63% +31 +0,40 42 1,23%
FP Folkpartiet liberalerna 667 14,93% +230 +2,05 437 12,88%
KD Kristdemokraterna 664 14,86% +4 -4,59 660 19,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1036 23,18% +362 +3,32 674 19,86%
V Vänsterpartiet 123 2,75% -263 -8,62 386 11,37%
MP Miljöpartiet de gröna 360 8,06% +179 +2,72 181 5,34%
JL Junilistan 185 4,14% -214 -7,62 399 11,76%
SD Sverigedemokraterna 92 2,06% +83 +1,79 9 0,27%
PP Piratpartiet 311 6,96%        
FI Feministiskt initiativ 68 1,52%        
ÖVR Övriga partier 5 0,11% -16 -0,51 21 0,62%
  Giltiga röster 4469 100,00% +1076   3393 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 86 1,89% -8 -0,80 94 2,69%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,07% -3 -0,11 6 0,17%
VDT Valdeltagande 4558 48,59% +1065 +10,24 3493 38,35%
  Antal röstberättigade 9381          

Röstfördelning per valdistrikt - Öckerö

Område M C FP KD S V MP JL SD PP FI ÖVR BLANK OG VDT
Björkö 24,14% 1,55% 20,34% 5,52% 19,31% 3,97% 11,90% 3,79% 1,03% 6,38% 2,07%   2,19% 0,17% 53,23%
Fotö 9,05% 2,01% 24,12% 27,64% 18,09% 1,51% 3,52% 2,51% 2,01% 8,54% 1,01%   0,50%   43,29%
Grötö-Kalvsund 22,22% 2,34% 14,62% 3,51% 23,39% 9,94% 12,87% 3,51% 1,17% 3,51% 2,92%   2,29%   75,76%
Hyppeln 24,19% 3,23% 6,45% 3,23% 16,13% 8,06% 6,45% 9,68% 9,68% 11,29% 1,61%       40,52%
Hälsö 22,90% 1,15% 11,45% 7,25% 38,55% 0,38% 6,87% 5,34% 1,53% 2,29% 2,29%   0,75% 0,75% 54,40%
Hönö 1 21,12% 1,57% 14,31% 14,49% 22,51% 3,32% 7,16% 5,24% 1,92% 7,16% 1,22%   3,05%   44,47%
Hönö 2 14,48% 1,81% 11,76% 9,28% 35,75% 2,04% 7,47% 2,71% 3,39% 9,73% 1,58%   2,86%   39,53%
Hönö 3 16,51% 1,57% 13,99% 21,86% 21,86% 2,04% 8,96% 2,83% 2,52% 5,97% 1,57% 0,31% 1,24%   48,02%
Källö-Knippla 25,20% 1,63% 17,07% 7,32% 26,02% 0,81% 5,69% 4,07% 2,44% 8,13%   1,63%     38,08%
Rörö 19,30%   25,44% 24,56% 19,30% 2,63% 1,75% 5,26%   1,75%     0,87%   54,50%
Öckerö 1 16,50% 1,50% 15,33% 23,00% 19,83% 2,00% 6,83% 5,00% 1,50% 6,67% 1,67% 0,17% 1,96%   45,33%
Öckerö 2 24,59% 2,27% 9,30% 16,74% 20,45% 2,69% 6,40% 4,13% 2,07% 10,12% 1,24%   2,02%   40,33%
I vallokal ej räknade röster 23,77% 0,90% 14,35% 13,90% 17,49% 1,79% 12,56% 4,93% 2,69% 6,73% 0,90%   1,76%    
Öckerö 19,80% 1,63% 14,93% 14,86% 23,18% 2,75% 8,06% 4,14% 2,06% 6,96% 1,52% 0,11% 1,89% 0,07% 48,59%

Röstfördelning övriga partier - Öckerö

Parti Antal
2009
Andel
2009
Antal
2004
Andel
2004
ArbetarInitiativet Antikapitalistiskt EU-motstånd för jobb, välfärd och klimatet 2 0,04%    
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,04%    
Nationaldemokraterna 1 0,02% 19 0,56%
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2009     2 0,06%
Totalt övriga partier 5 0,11% 21 0,62%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Öckerö

Handskriven beteckning Antal
2009
Röster på partier som ej beställt valsedlar totalt 0

http://www.val.se