Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2009

2009-06-10 09:52:36

Val till Europaparlamentet - Ålder och kön

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är 18 år senast på valdagen och är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • medborgare i något av EUs medlemsländer och är folkbokförd i Sverige och dessutom anmält att du vill rösta i Sverige

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Röstberättigade - Linköping

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Män Kvinnor EU medb Utl svensk
Bankekind 745 13,7% 41,5% 24,3% 20,5% 50,6% 49,4% 0,1% 0,7%
Berga 1 (Ramshäll) 1375 25,1% 27,3% 22,7% 24,9% 46,4% 53,6% 0,7% 3,6%
Berga 2 (Berga NO) 851 25,4% 29,3% 15,5% 29,8% 48,9% 51,1% 0,1% 1,6%
Berga 3 (Berga NV) 912 32,1% 26,5% 17,0% 24,3% 51,3% 48,7% 0,3% 2,7%
Berga 4 (Berga SO) 1148 11,8% 30,7% 21,9% 35,7% 47,7% 52,3% 0,1% 1,8%
Berga 5 (Vidingsjö N) 1038 8,0% 31,4% 21,0% 39,6% 49,5% 50,5% 0,3% 1,3%
Berga 6 (Berga SV) 1086 20,6% 28,7% 21,2% 29,5% 47,8% 52,2% 0,3% 1,3%
Berga 7 (Vidingsjö S) 1179 9,0% 24,0% 33,8% 33,2% 43,9% 56,1% 1,0%
Berga 8 (Haninge mfl) 1123 19,9% 43,9% 25,1% 11,0% 49,2% 50,8% 0,5% 0,8%
Berga 9 (Garnisonen) 860 15,8% 39,4% 27,0% 17,8% 48,1% 51,9% 0,6% 0,2%
Domkyrko 1 (Nedre Vasastaden V) 1569 29,4% 26,3% 23,1% 21,2% 50,4% 49,6% 0,4% 6,4%
Domkyrko 2 (Hunneberg) 1318 38,5% 31,6% 15,3% 14,6% 47,6% 52,4% 0,4% 2,0%
Domkyrko 3 (Övre Vasastaden Ö) 1245 46,7% 27,9% 13,2% 12,3% 48,8% 51,2% 0,5% 1,9%
Domkyrko 4 (Övre Vasastaden V) 1213 43,4% 28,7% 14,3% 13,6% 52,1% 47,9% 0,4% 1,6%
Domkyrko 5 (Nedre Vasastaden Ö) 1423 30,9% 23,8% 21,1% 24,3% 47,1% 52,9% 0,4% 1,7%
Domkyrko 6 (Kanberget mfl) 1399 30,2% 25,6% 25,2% 19,0% 48,8% 51,2% 0,6% 1,8%
Domkyrko 7 (Innerstaden S) 1472 26,2% 22,1% 20,0% 31,8% 49,9% 50,1% 0,5% 2,2%
Domkyrko 8 (Ekkällan-Stolplyckan) 1609 26,8% 26,1% 16,0% 31,1% 45,2% 54,8% 0,2% 1,7%
Domkyrko 9 (Gottfridsberg NO) 1380 40,9% 28,5% 14,1% 16,4% 49,5% 50,5% 0,3% 1,3%
Domkyrko 10 (Gottfridsberg SO) 1223 43,7% 22,8% 13,4% 20,0% 51,1% 48,9% 0,2% 1,1%
Domkyrko 11 (Fridhem) 1224 28,4% 28,3% 19,9% 23,3% 50,0% 50,0% 0,3% 1,5%
Domkyrko 12 (Barhäll-Tornhagen) 1245 15,1% 32,5% 26,0% 26,3% 48,9% 51,1% 0,7% 1,4%
Domkyrko 13 (Åbylund) 1338 30,6% 26,6% 18,0% 24,8% 49,9% 50,1% 0,4% 1,7%
Domkyrko 14 (Valla) 1488 47,2% 21,4% 14,5% 16,9% 49,8% 50,2% 0,5% 1,5%
Domkyrko 15 (T1 N) 1560 51,8% 27,2% 10,1% 10,8% 51,9% 48,1% 0,5% 2,7%
Domkyrko 16 (T1 S) 1413 51,0% 30,1% 11,9% 7,1% 52,7% 47,3% 0,5% 1,3%
Domkyrko 17 (Innerstaden N) 1115 33,5% 24,3% 22,0% 20,2% 48,4% 51,6% 2,1%
Flistad-Ljung 990 14,3% 41,0% 28,5% 16,2% 51,5% 48,5% 0,6% 0,9%
Johannelund 1 (Vimanshäll) 1265 21,0% 33,4% 25,3% 20,3% 49,9% 50,1% 0,8% 3,6%
Johannelund 2 (Johannelund NV) 1072 33,5% 26,3% 16,6% 23,6% 51,6% 48,4% 0,1% 2,4%
Johannelund 3 (Johannelund NO) 1197 15,8% 19,5% 21,1% 43,6% 48,1% 51,9% 1,1%
Johannelund 4 (Ånestad) 1146 9,5% 37,1% 24,9% 28,5% 49,2% 50,8% 0,3% 1,2%
Johannelund 5 (Johannelund SV) 1004 23,0% 29,5% 21,3% 26,2% 52,9% 47,1% 0,3% 1,9%
Johannelund 6 (Johannelund SO) 1354 20,2% 35,6% 24,2% 20,0% 50,5% 49,5% 0,3% 1,0%
Kaga-Ledberg 657 13,9% 43,5% 26,0% 16,6% 52,5% 47,5% 0,6% 0,8%
Kärna 1 (Malmslätt SO mfl) 855 11,7% 46,7% 23,9% 17,8% 52,7% 47,3% 0,2% 1,6%
Kärna 2 (Malmslätt mellersta) 994 11,9% 36,7% 24,4% 27,0% 51,8% 48,2% 0,3% 1,1%
Kärna 3 (Tokarp) 1069 12,1% 32,7% 38,0% 17,2% 51,2% 48,8% 0,3% 0,8%
Kärna 4 (Malmslätt V) 1272 12,9% 39,7% 25,6% 21,9% 45,4% 54,6% 0,2% 0,9%
Landeryd 1 (Hackefors mfl) 1400 9,1% 41,5% 25,6% 23,7% 50,3% 49,7% 0,3% 2,1%
Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl) 1375 13,4% 28,9% 21,1% 36,6% 45,3% 54,7% 0,1% 1,2%
Landeryd 3 (Kvinneby mfl) 1306 9,1% 24,9% 24,0% 42,0% 47,6% 52,4% 0,5% 1,0%
Landeryd 4 (Ekholmen NV) 1506 9,8% 27,5% 26,0% 36,8% 47,6% 52,4% 0,7% 1,1%
Landeryd 5 (Ekholmen SO) 1306 12,3% 29,0% 23,8% 34,8% 46,0% 54,0% 0,1% 0,8%
Landeryd 6 (Hjulsbro Mellersta) 1184 11,4% 36,3% 27,5% 24,7% 50,1% 49,9% 0,3% 1,3%
Landeryd 7 (Ekholmen SV) 1329 11,5% 34,5% 29,6% 24,4% 49,7% 50,3% 0,4% 1,1%
Landeryd 8 (Ullstämma) 1003 19,8% 43,4% 23,4% 13,4% 50,0% 50,0% 0,5% 1,1%
Landeryd 9 (Möjetorp-Holmen) 622 13,7% 48,1% 19,1% 19,1% 47,4% 52,6% 0,3% 0,8%
Lillkyrka-Gistad 503 13,5% 35,6% 30,6% 20,3% 51,3% 48,7% 0,2% 1,0%
Nykil-Gammalkil 1494 16,1% 38,0% 28,3% 17,7% 52,3% 47,7% 0,5% 1,0%
Rappestad (Rappestad-Vikingstad N) 1156 13,3% 35,6% 28,6% 22,5% 50,3% 49,7% 0,3% 0,8%
Ryd 1 (Ryd N) 1347 45,3% 19,7% 14,8% 20,2% 55,8% 44,2% 0,7% 2,7%
Ryd 2 (Ryd SO) 1375 52,9% 24,1% 11,3% 11,7% 56,7% 43,3% 0,7% 3,3%
Ryd 3 (Ryd SV) 1033 58,3% 22,5% 10,5% 8,8% 60,2% 39,8% 0,6% 3,7%
Ryd 4 (Ryd NO) 1104 42,2% 26,4% 16,2% 15,2% 55,0% 45,0% 0,6% 2,5%
Ryd 5 (Ryd mellersta) 946 95,2% 4,8% 71,7% 28,3% 0,7% 2,5%
Rystad 2 (Tallboda V) 1015 14,8% 42,5% 22,6% 20,2% 49,9% 50,1% 0,5% 1,0%
Rystad 3 (Tallboda Ö) 1199 16,2% 48,2% 22,4% 13,2% 49,5% 50,5% 0,2% 1,4%
Rystad 4 (Ekängen) 1055 9,6% 67,8% 16,0% 6,6% 51,0% 49,0% 0,8% 1,9%
S:t Lars 1 (Innerstaden NO) 1435 34,8% 30,3% 19,9% 15,0% 50,0% 50,0% 0,4% 6,6%
S:t Lars 2 (Innerstaden Ö) 1499 29,7% 22,6% 20,1% 27,6% 47,9% 52,1% 0,4% 2,8%
S:t Lars 3 (Hejdegården) 1462 38,8% 30,8% 17,0% 13,4% 50,3% 49,7% 0,4% 2,7%
S:t Lars 4 (Kungsberget V mfl) 1400 34,2% 24,9% 17,1% 23,9% 50,0% 50,0% 0,4% 2,1%
S:t Lars 5 (Kungsberget-Tannefors N) 1402 35,7% 31,6% 17,1% 15,5% 51,8% 48,2% 0,3% 1,9%
S:t Lars 6 (Råberga-Tannefors S) 1406 24,4% 30,6% 22,8% 22,3% 50,1% 49,9% 0,6% 1,6%
S:t Lars 7 (Innerstaden SO) 1424 28,5% 20,4% 22,5% 28,6% 47,5% 52,5% 0,2% 1,9%
Sjögestad 539 16,9% 38,6% 27,6% 16,9% 53,8% 46,2% 0,9% 0,6%
Skeda 932 14,1% 44,0% 24,1% 17,8% 51,0% 49,0% 0,4% 1,1%
Skäggetorp 1 (Skäggetorp C) 1156 15,2% 26,9% 23,2% 34,7% 47,7% 52,3% 0,2% 3,2%
Skäggetorp 2 (Nygård) 1193 24,1% 28,5% 23,3% 24,1% 50,3% 49,7% 0,4% 3,4%
Skäggetorp 3 (Skäggetorp SV) 1208 20,4% 28,9% 25,8% 24,8% 48,7% 51,3% 0,4% 0,7%
Skäggetorp 4 (Skäggetorp V) 1119 26,1% 37,7% 21,4% 14,8% 50,1% 49,9% 0,1% 3,5%
Skäggetorp 5 (Tornby-Skäggetorp N) 995 24,0% 36,5% 23,5% 16,0% 51,9% 48,1% 0,5% 1,4%
Slaka 1 (Lambohov C) 1497 29,9% 37,3% 20,5% 12,2% 52,4% 47,6% 0,8% 2,6%
Slaka 2 (Lambohov Ö) 1353 20,1% 49,7% 22,0% 8,2% 49,5% 50,5% 0,7% 2,0%
Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi) 1565 24,8% 42,6% 20,9% 11,7% 53,5% 46,5% 0,6% 1,0%
Slaka 4 (Lambohov S) 1515 22,3% 42,4% 25,0% 10,3% 48,6% 51,4% 0,8% 2,0%
Stjärnorp 600 14,2% 35,5% 32,5% 17,8% 50,3% 49,7% 0,5% 1,5%
Törnevalla-Ö Skrukeby 1464 14,3% 42,8% 22,3% 20,6% 50,2% 49,8% 0,3% 0,6%
Ulrika 311 10,0% 28,0% 31,5% 30,5% 56,3% 43,7% 0,3%
Vikingstad (Vikingstad S) 1172 12,9% 37,7% 25,8% 23,6% 49,8% 50,2% 0,4% 0,9%
Vist 1 (Vist-Sturefors S) 1254 14,0% 42,3% 26,7% 17,1% 50,2% 49,8% 0,5% 1,0%
Vist 2 (Sturefors N) 770 10,0% 37,7% 27,1% 25,2% 47,5% 52,5% 0,6% 0,4%
Vreta Kloster 1 Berg-Vreta Kloster S 1350 11,1% 41,9% 23,1% 23,9% 49,9% 50,1% 0,3% 1,7%
Vreta Kloster 2 Ljungsbro-Vreta Kl N 1432 16,4% 37,9% 24,9% 20,7% 49,7% 50,3% 0,3% 1,0%
Vreta Kloster 3 (Ljungsbro Ö) 1097 13,1% 30,8% 26,1% 30,0% 49,6% 50,4% 0,2% 1,0%
Vreta Kloster 4 (Ljungsbro S) 1154 15,2% 44,3% 26,4% 14,1% 49,3% 50,7% 0,2% 1,1%
Vreta Kloster 5 (Ljungsbro V) 1051 15,5% 34,2% 28,1% 22,3% 48,9% 51,1% 0,4% 1,2%
Västerlösa-Björkeberg 694 15,7% 42,9% 25,6% 15,7% 51,9% 48,1% 0,1% 0,9%
Vårdnäs 1646 14,0% 35,5% 30,1% 20,4% 50,9% 49,1% 0,3% 1,9%
Vårdsberg 1389 13,6% 42,5% 27,7% 16,2% 49,7% 50,3% 0,6% 1,5%
Örtomta-Askeby 1013 14,3% 42,0% 25,9% 17,9% 50,6% 49,4% 0,1% 0,9%
Östra Harg-Rystad 1 Östra Harg-Rysta 678 13,1% 44,7% 27,6% 14,6% 52,7% 47,3% 0,6% 1,2%
Linköping 109859 24,1% 32,8% 21,9% 21,1% 50,2% 49,8% 0,4% 1,8%

http://www.val.se