Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2009

2009-05-28 00:35:57

Val till Europaparlamentet - Rådata

Valmyndigheten skapar en mängd data i samband med valet, men det är omöjligt att presentera all denna data på alla möjliga sätt. Därför finns rådata för den som vill skapa egna sammanställningar. Valmyndigheten kan dock inte i någon längre utsträckning assistera den som vill skapa egna sammanställningar, mer än att tillhandahålla rådatat.

XML-data (.xml)
  • Lämpar sig väl för såväl lagring som maskinella bearbetningar.
Semikolonseparerad textfil (.skv)
  • Samma data på annat format.
Excel-fil (.xls)
  • Kan importeras i kalkylprogram som t ex Excel.

Valresultat

slutresultat.zip

Filen innehåller röstsiffror från den slutliga sammanräkningen - bl.a. röstsiffror och personröster för samtliga partier, per rike, län, kommun, kommunvalkrets och valdistrikt.

handskrivna.skv

Filen inneåller röstsiffror för de handskrivna partibeteckningarna.

Valsedlar

valsedlar.xml

Filen innehåller data om alla valsedlar, kandidaterna, åldrar, etc.

Statistik

Röstberättigade

rostberattigade.skv

Filen innehåller antal röstberättigade per valdistrikt, ålder, kön, svensk medborgare/EU-medborgare, folkbokförd i Sverige/utlandssvensk. Kan summeras per kommun och län.

Röstmottagning

Röstmottagningsställen

vallokal.xml vallokal.skv

röstningslokal.xml röstningslokal.skv

utlmynd.xml utlmynd.skv

institution.xml institution.skv

Filerna innehåller adresser, öppettider och ibland koordinater till alla ställen där man kan rösta.

Mottagna förtidsröster

mottagna_fortidsroster.skv mottagna_fortidsroster.xls

Filen innehåller antal mottagna förtidsröster per ställe och dag.

http://www.val.se