Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Upplands Väsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra valkretsen 15287 21,2% 33,2% 21,8% 23,8% 8,3% 49,3% 50,7% 1,3% 2,4%
Södra valkretsen 14486 17,9% 38,7% 22,7% 20,7% 8,9% 49,3% 50,7% 1,3% 2,3%
Upplands Väsby 29773 19,6% 35,8% 22,2% 22,3% 8,6% 49,3% 50,7% 1,3% 2,4%

http://www.val.se