Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vallentuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Vallentuna västra 861 16,6% 42,2% 25,8% 15,4% 10,7% 52,8% 47,2% 0,5% 1,2%
2 Markim-Orkesta-Frösunda 1731 17,2% 35,3% 29,5% 18,0% 9,7% 50,0% 50,0% 0,8% 1,6%
3 Hammarbacken N 1429 12,9% 44,2% 15,8% 27,2% 8,0% 49,0% 51,0% 0,9% 0,8%
4 Hammarbacken S 1474 19,7% 37,7% 22,1% 20,6% 10,1% 47,9% 52,1% 0,8% 1,3%
5 Ormsta N 1317 19,6% 34,3% 24,8% 21,3% 11,3% 51,6% 48,4% 0,7% 2,3%
6 Vallentuna nordöstra 1645 18,6% 44,9% 23,3% 13,2% 10,6% 49,8% 50,2% 1,0% 1,2%
7 Norrgården-Sörgården 1021 18,0% 29,9% 20,6% 31,5% 7,8% 42,1% 57,9% 0,4% 1,7%
8 Vallentuna C 1702 18,2% 22,9% 19,9% 39,0% 5,3% 45,8% 54,2% 0,5% 1,9%
9 Ormsta S 800 23,8% 32,4% 21,9% 22,0% 10,6% 46,0% 54,0% 1,0% 1,2%
10 Lovisedal 1417 16,4% 32,9% 23,8% 26,9% 10,0% 49,5% 50,5% 0,4% 2,4%
11 Karlberg 1810 16,6% 39,3% 25,3% 18,8% 10,6% 51,1% 48,9% 1,3% 2,2%
12 Vada-Angarn-Össeby 1463 17,4% 37,0% 24,9% 20,6% 9,1% 50,2% 49,8% 0,8% 1,8%
13 Bällsta S 1555 13,8% 53,6% 20,9% 11,6% 7,5% 49,8% 50,2% 1,2% 1,6%
14 Bällsta V 968 19,7% 44,2% 17,8% 18,3% 6,7% 46,0% 54,0% 0,4% 6,5%
15 Vallentuna sydöstra 1480 16,6% 52,2% 16,1% 15,1% 6,2% 48,5% 51,5% 1,3% 1,3%
16 Garn 1020 15,4% 34,6% 28,4% 21,6% 7,5% 51,7% 48,3% 1,2% 1,4%
17 Kårsta 1004 18,5% 36,6% 29,7% 15,2% 8,0% 51,7% 48,3% 1,8% 2,0%
Vallentuna 22697 17,4% 38,7% 22,9% 21,0% 8,8% 49,1% 50,9% 0,9% 1,8%

http://www.val.se