Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Österåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Österåker Norra 14440 17,7% 33,8% 22,6% 25,9% 8,2% 49,6% 50,4% 1,0% 1,9%
Österåker Södra 15070 15,1% 38,4% 23,8% 22,6% 8,7% 50,1% 49,9% 0,9% 2,2%
Österåker 29510 16,4% 36,1% 23,2% 24,2% 8,4% 49,9% 50,1% 1,0% 2,0%

http://www.val.se