Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Järfälla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Järfälla Andra 24727 19,9% 32,9% 22,7% 24,5% 7,8% 49,1% 50,9% 1,1% 2,8%
Järfälla Första 25045 16,9% 37,1% 22,2% 23,8% 8,7% 49,3% 50,7% 0,9% 2,1%
Järfälla 49772 18,4% 35,0% 22,5% 24,1% 8,3% 49,2% 50,8% 1,0% 2,5%

http://www.val.se