Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekerö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adelsö 602 15,0% 25,9% 31,9% 27,2% 8,6% 52,3% 47,7% 0,7% 1,0%
Ekerö 1 Ekerö C Gällstaö 1495 13,5% 41,3% 20,7% 24,4% 7,4% 46,6% 53,4% 1,0% 2,5%
Ekerö 2 Ekebyhov 1348 16,6% 31,9% 21,8% 29,7% 8,9% 45,5% 54,5% 0,4% 1,3%
Ekerö 3 Träkvista Ö 1521 16,8% 39,3% 21,2% 22,7% 11,0% 49,6% 50,4% 0,5% 1,4%
Ekerö 4 Träkvista S 1854 10,7% 47,8% 22,0% 19,5% 7,4% 49,4% 50,6% 0,9% 1,8%
Ekerö 5 Tappström 1537 15,2% 37,0% 22,5% 25,3% 9,7% 48,8% 51,2% 0,3% 2,1%
Ekerö 6 Träkvista V 1366 15,4% 39,7% 21,7% 23,2% 8,0% 50,4% 49,6% 0,8% 4,0%
Ekerö 7 Sundby Helgö 1468 14,4% 36,1% 31,7% 17,7% 8,3% 50,5% 49,5% 1,1% 2,2%
Färingsö 1 Färingsö N 1085 14,2% 36,2% 26,7% 22,9% 7,5% 50,7% 49,3% 1,1% 0,9%
Färingsö 2 Färentuna Hilleshög 1004 14,1% 31,6% 29,5% 24,8% 7,7% 51,8% 48,2% 1,2% 1,4%
Färingsö 3 Svartsjö Sånga 1514 15,3% 36,7% 25,8% 22,1% 8,7% 49,7% 50,3% 0,9% 1,6%
Färingsö 4 Stenhamra 1595 14,7% 39,6% 23,9% 21,8% 8,7% 49,8% 50,2% 0,9% 1,8%
Färingsö 5 Skå 1080 18,1% 39,9% 23,2% 18,7% 8,2% 49,7% 50,3% 0,6% 1,6%
Lovö 796 15,5% 34,0% 25,3% 25,3% 7,2% 49,0% 51,0% 1,4% 4,5%
Munsö 661 16,6% 34,6% 26,6% 22,1% 8,2% 54,0% 46,0% 1,8% 1,4%
Ekerö 18926 14,9% 37,8% 24,4% 22,9% 8,4% 49,5% 50,5% 0,9% 2,0%

http://www.val.se