Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Huddinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Huddinge Västra 34371 19,9% 39,4% 22,7% 18,1% 9,0% 49,8% 50,2% 1,2% 2,7%
Huddinge Östra 35082 19,5% 36,9% 23,6% 20,0% 8,7% 49,3% 50,7% 0,9% 1,9%
Huddinge 69453 19,7% 38,1% 23,1% 19,1% 8,9% 49,6% 50,4% 1,1% 2,3%

http://www.val.se