Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka Norra 24613 22,7% 35,7% 22,6% 19,0% 9,7% 50,3% 49,7% 1,3% 3,9%
Botkyrka Södra 32343 19,7% 36,7% 22,7% 20,9% 9,0% 49,3% 50,7% 1,1% 2,0%
Botkyrka 56956 21,0% 36,3% 22,6% 20,1% 9,3% 49,7% 50,3% 1,2% 2,8%

http://www.val.se