Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Salem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Rönninge norra 1461 14,5% 38,2% 26,1% 21,2% 9,2% 51,0% 49,0% 1,1% 1,7%
2 Rönninge södra 1705 15,4% 44,3% 21,2% 19,1% 10,3% 49,6% 50,4% 1,8% 1,4%
3 Salem västra 1374 17,8% 38,1% 18,8% 25,4% 9,8% 49,2% 50,8% 1,5% 1,3%
4 Salems centrum med omnejd 1388 15,3% 27,3% 15,6% 41,9% 6,8% 44,1% 55,9% 1,4% 0,9%
5 Salem norra 1253 20,4% 34,0% 20,5% 25,1% 10,9% 50,7% 49,3% 0,8% 1,2%
6 Rönninge centrum med omnejd 1284 16,3% 32,5% 20,3% 30,9% 8,5% 47,3% 52,7% 0,9% 1,2%
7 Salem södra 1433 23,4% 39,2% 18,4% 18,9% 10,7% 48,4% 51,6% 0,7% 4,3%
8 Salem östra 1364 24,9% 46,6% 16,7% 11,8% 8,4% 48,5% 51,5% 1,7% 1,1%
Salem 11262 18,4% 37,8% 19,8% 24,1% 9,4% 48,6% 51,4% 1,3% 1,7%

http://www.val.se